Cross Chain Collaboration Center (4C)

Impact van innovatie in stedelijke distributie

“Er wordt meestal vanuit één invalshoek naar de distributie gekeken”
In gesprek met: Goos Kant, partner van ORTEC en hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg

Het project 4C4D verbetert de stedelijke distributie vanuit twee invalshoeken. De eerste is het voorkomen van transport. De tweede is efficiënter transport. Vooral dat laatste krijgt veel aandacht. Dit is natuurlijk interessant voor logistiek dienstverleners, met als resultaat twee nieuwe deelnemers in het project 4C4D: Greencity Distribution en Binnenstadservice.

Goos Kant is projectleider van 4C4D. Ook is hij partner bij Ortec, een leverancier van optimalisatieoplossingen voor planning. “Voor dit project ontwikkelt Ortec twee tools om business cases door te rekenen en te onderbouwen. Daarnaast maken we systemen die je op dagelijkse basis kunt gebruiken bij distributie”, vertelt Kant.

Nieuwe business

In het project zijn inmiddels tien studenten actief, die bij de deelnemende bedrijven distributievarianten modelleren, toegespitst op de individuele bedrijven. Kant: “Dat heeft al verschillende kansrijke business modellen opgeleverd. Zo is er bij Binnenstadservice een model gemaakt om grote landelijke vervoerders te verleiden met hen zaken te doen. Inmiddels vinden er projecten plaats om die samenwerkingen gestalte te geven.”

Locale hubs

Een ander voorbeeld is Ahold, waar ook Etos en Gall&Gall onder vallen. “Daar is onderzocht of het nuttig is om met lokale hubs een fijnmazig distributienetwerk op te zetten.” Het antwoord bleek positief. Dit biedt voor Ahold kansen om samen met andere leveranciers vanuit die hubs geïntegreerd stedelijke bevoorrading te doen.

Masterclass

Nederland heeft ruime ervaring met projecten voor stedelijke distributie. “En er zijn er veel mislukt”, stelt Kant vast. Uit een analyse van deze projecten blijkt dat er meestal vanuit één invalshoek – vaak de overheid – naar de distributie wordt gekeken. “De analyse heeft veel kennis opgeleverd over de condities die bepalen of een project slaagt. Die inzichten willen we onder meer gebruiken voor een masterclass, waar we vanuit de verschillende spelers – zoals vervoerders, winkeliers en Gemeente – kijken naar modellen voor city distribution.” TNO heeft voor de belangrijkste business modellen een stappenplan gemaakt om ze in de praktijk uit te voeren.

“Ahold start samen met andere leveranciers een pilot om vanuit lokale hubs zowel horeca als Etos en Gall&Gall geïntegreerd te bevoorraden.”

 

Resultaat:

  • Nieuwe distributiemodellen leiden tot business bij participerende bedrijven
  • 10 Studenten actief
  • Twee tools ontwikkeld om business cases door te rekenen
  • Stappenplan voor implementatie business modellen stadsdistributie

 

Geef de eerste reactie