Cross Chain Collaboration Center (4C)

Impact van innovatie in synchromodaal achterlandvervoer

 

“Nieuwe business modellen met hulp van wetenschappelijke kennis”

Europe Container Terminals (ECT) is de meest geavanceerde container terminal operator van Europa. ECT ontwikkelt op dit moment een synchromodaal netwerk tussen haar deepsea terminals in Rotterdam en haar inland terminals die als extended gates (gaan) functioneren. Het project ULTIMATE is opgezet om vraagstukken met betrekking tot die ontwikkeling te analyseren en op te lossen.

Nieuwe businessmodellen

“In de containeroverslag zijn we traditioneel sterk gericht op de zeezijde, maar steeds meer leggen we de focus ook op het achterlandvervoer”, vertelt Arno van Rijn, business developer bij ECT. “Dit komt door trends als de toenemende schaalgrootte van schepen en daarmee een grotere call-size, de congestie in het achterland en de grotere vraag naar duurzaam vervoer. Met de hoeveelheid ladingen die wij op onze terminals overslaan en het feit dat we eigen inland terminals hebben is een verdere ontwikkeling van ons achterlandproduct een logische stap.”

Flexibel schakelen

In de visie van ECT ontstaat in de toekomst een netwerk van verschillende hubs (achterlandlocaties) die aan elkaar geknoopt zijn met trimodale verbindingen: weg, spoor en binnenvaart. “Tussen de modaliteiten moet je heel flexibel kunnen schakelen en daarvoor moeten we het netwerk optimaliseren. Dat is meer dan vervoer alleen en omvat ook zaken als de douane afhandeling. Dit kan plaatsvinden op de achterlandlocaties, zodat fysieke stromen en administratie losgekoppeld worden en onnodige vertraging uit de keten wordt gehaald.”

Betere oplossingen

ULTIMATE biedt een platform om vragen te stellen en te onderzoeken. De aansluiting bij de wetenschappelijke wereld helpt ECT om de vraagstukken op een ander niveau aan te pakken. “Wij zitten in de dagelijkse operatie, en dat geeft een andere visie dan een hoogleraar die vanuit de wetenschap naar logistieke problemen kijkt. Dergelijke kennis geeft ons een bredere kijk op onze eigen praktijk. Het geeft vergezichten waarmee we beter op toekomstige ontwikkelingen kunnen anticiperen. Kortom: je komt gezamenlijk tot andere en betere oplossingen.”

Kennis naar de praktijk

Een voorbeeld van één van de vragen van ECT: wat gebeurt er met aansprakelijkheden als we ‘synchromodaal switchen’ tussen modaliteiten zonder dat de klant daar expliciet om vraagt? “Je moet een model klaar hebben voor je met de extended gates aan de slag kan. Binnen ULTIMATE hebben we kennis vergaard over mogelijke oplossingen. Een volgende uitdaging is om de door wetenschappers gegenereerde kennis naar de praktijk te brengen.”

“Wetenschappelijke kennis geeft ons een bredere kijk op onze eigen praktijk. Bovendien geeft het vergezichten waarmee we beter op toekomstige ontwikkelingen kunnen anticiperen.”

Resultaat:

  • Voorkomen van onnodige vertraging in de keten
  • Aansprakelijkheidsmodel voor synchromodale extended gates
  • Beter kunnen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen

Project partners:

ECT Participations BV, Havenbedrijf Rotterdam NV, Modality Software Solutions BV, PORTBASE BV, KEYRAIL BV, Havenbedrijf Amsterdam, Brabant Intermodal BV, Greenport Venlo, TU Eindhoven, Erasmus Universiteit Rotterdam: Rotterdam School of Management, Erasmus School of Economics, Erasmus School of Law

In gesprek met:

Arno van Rijn, business developer bij Europe Container Terminals (ECT)

 

Voor meer informatie, neem contact op met Sophie Zijp, zijp@dinalog.nl.

Geef de eerste reactie