Human Capital

Impact van innovatie in terminals

“Personen lossen virtueel disrupties op de terminal op, waardoor hun bewustzijn voor risico’s in geautomatiseerde werkomgevingen wordt vergroot.”
In gesprek met: Mariette Koekoek, Projectmanager bij TBA

 

Simulatie en emulatie zijn de technologieën waarmee TBA terminals adviseert hoe zij een hogere productiviteit kunnen behalen met lagere kosten. Hiervoor wordt een Virtual Reality Terminal gebouwd waarin terminaloperaties heel precies kunnen worden nagebootst. Binnen het SALOMO project heeft TBA een Game Engine gekoppeld aan een virtuele terminal, waardoor niet alleen standaard terminaloperaties kunnen worden uitgevoerd, maar ook incidenten plaats kunnen vinden. Virtuele personen kunnen zich binnen de terminal bewegen om deze incidenten op te lossen.

Virtual Reality Training

De toekomst van terminals ligt in vergaande automatisering. Doordat minder mensen rondlopen binnen de terminal zal de veiligheid omhoog gaan. Wanneer er echter toch mensen binnen de terminal zijn, dan is de kans op een ernstig incident ook hoger, omdat ter plekke ingrijpen in een automatische operatie niet mogelijk is. Met de binnen SALOMO ontwikkelde Safety Game is TBA in staat een Virtual Reality Training te geven waarin operaties binnen een terminal inclusief alle risico’s zeer nauwkeurig kunnen worden nagebootst. Door het volgen van de training zal het bewustzijn van de risico’s worden vergroot.

Communicatie en vertrouwen

De verschillende beschikbare rollen binnen de terminal maken de Safety Game zeer krachtig. Meerdere aspecten van het werk binnen de terminal kunnen worden nagebootst. Een belangrijk onderdeel is de communicatie binnen de terminal. Om incidenten veilig en snel op te lossen is een efficiënte communicatie essentieel. Een Technician moet voor honderd procent kunnen vertrouwen dat de Dispatcher de automatische operaties op de plek waar hij aan het werk is stil legt. De Dispatcher moet volledig op de hoogte zijn van de situatie van de Technician. Het leven van de één ligt letterlijk in de handen van de ander, waardoor er geen enkele ruis op de lijn mag zijn.

Testen van de game

In samenwerking met Rotterdam World Gateway (RWG) is de Safety Game getest op de virtuele terminal van RWG. Daarbij kwam specifiek gedrag van onderhoudspersoneel naar voren dat grote risico’s met zich mee brengt. Hieruit bleek direct de toegevoegde waarde van de game als leermiddel. Het feit dat mensen hun normale gedrag tentoonspreiden tijdens het spelen van de game geeft aan dat deze voldoende aansluit bij de realiteit. Deelnemende managers raakten bewust van de risico’s dat onderhoudspersoneel loopt bij hun werkzaamheden binnen een volledig geautomatiseerde terminal. Van geautomatiseerd materieel is niet te voorspellen wanneer het gaat bewegen en, bij gebrek aan wegen of markeringen, ook niet waar naartoe. De awareness voor de risico’s die dit met zich meebrengt is al na één trainingssessie toegenomen.

“In de toekomst zullen per terminal trainingsscenario’s worden ontwikkeld en zal aansluiting met Oculus Rift worden gezocht.”

Resultaat:

  • Koppeling Game Engine aan operationeel draaiende Virtual Reality Terminal
  • Koppeling Game Engine aan operationele software besturing van Automated Guided Vehicles (AGVs)
  • Ontwikkeling van rollen met onderlinge communicatie binnen de Safety Game; Dispatcher & Technician

 

Geef de eerste reactie