Cross Chain Collaboration Center (4C)

Impact van innovatie in vliegtuigonderhoud

 

“Vaak ontbrak het onderdeel dat direct nodig was”

Op het vlak van Service Logistiek stelt de klant steeds hogere eisen. De systemen moeten in principe altijd werken, bij problemen is snel ingrijpen noodzakelijk en er is een sterke focus op Total Cost of Ownership. De partners in het research project ProSeLo werken aan de verbetering van de serviceprestaties van bedrijven en bouwen de servicemarkt voor deze industrie uit. Willem van Jaarsveld gaf Fokker CMRO Schiphol een instrument in handen dat leidt tot lagere voorraadkosten.

Grote voorraden

Van Jaarsveld voerde zijn promotieonderzoek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam uit voor Fokker CMRO Schiphol. Hij bekeek op welke manier het bedrijf de voorraad effectiever kon beheersen. Van Jaarsveld: “Ieder instrument in een vliegtuig bestaat uit verschillende SRU’s: shop replaceable units. Voor Fokker was het heel moeilijk te beslissen welke SRU’s ze op voorraad moesten hebben. Vaak lagen er grote voorraden van de onderdelen die ze minder vaak nodig hadden, en ontbrak het onderdeel dat direct nodig was. Dat proces wilde Fokker beter managen, en daar heb ik onderzoek naar gedaan.”

Misgrijpen

Om inzicht te krijgen in de onderdelen die op voorraad moeten liggen keek Jaarsveld naar de Line Replacable Units (LRU), de grotere onderdelen in een vliegtuig. “Iedere LRU bestaat uit verschillende SRU’s. Om te weten welke SRU’s je op voorraad wilt hebben en in welke aantallen, ben ik gaan kijken naar de LRU’s: hoe vaak kan Fokker op welke LRU misgrijpen? Eerst maakten ze dit soort beslissingen op gevoel.”

Dalende voorraad

Beslissingen op gevoel kloppen volgens Van Jaarsveld vaak wel, maar niet altijd. “Gevoelsmatig denk je: onderdelen die ik bijna nooit gebruik hoef ik niet op voorraad te leggen. Bij vliegtuigonderdelen heb je geen enkel onderdeel vaak nodig, maar wel op zeer korte termijn. Dan moet je hard kunnen maken welke SRU’s je op voorraad wil hebben en welke niet. Die keuzes heb ik verwerkt in een algoritme dat alle inkopers adviseert.” Het resultaat is beter inzicht in de relatie tussen LRU reparatietijden en SRU voorraden.

“Een keuze algoritme adviseert inkopers over welke Shop Replacable Units je op voorraad wilt hebben en in welke aantallen.”

Resultaat:

  • Keuze algoritme voor inkopers van onderdelen
  • Beter inzicht in de relatie tussen reparatietijden en voorraden

Project partners:

TU Eindhoven, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Twente, Service Logistics Forum (SLF), ASML, DAF Trucks, Fokker Services, Gordian Logistic Experts, IBM, Océ Technologies, Marel Stork Poultry Processing, Thales, Vanderlande Industries

In gesprek met:

Willem van Jaarsveld, promovendus Erasmus Universiteit Rotterdam bij Fokker CMRO Schiphol

Geef de eerste reactie