In memoriam Hans Wortmann

Prof. ir. Hans Wortmann is op 6 juli 2022 op 71-jarige leeftijd overleden. Hij verwierf als hoogleraar Informatiekunde in Groningen grote bekendheid op het gebied van productielogistiek en de toepassing van lean en ERP software. Hij droeg ook actief bij aan de kennisontwikkeling en innovatie binnen de portefeuille van TKI Dinalog en de Topsector Logistiek.

Samen met zijn collega’s Will Bertrand en Jacob Wijngaard schreef hij het Nederlandstalige studieboek ‘Productiebeheersing en material management’ dat vaste lesstof werd bij vrijwel alle logistieke studies op WO- en HBO-niveau. Mede door zijn rol als adviseur bij onder andere Philips, DAF en Stork, ontwikkelde hij zich tot een vooraanstaand wetenschapper op het gebied van productielogistiek en bedrijfssoftware. Na zijn tijd bij Baan keerde Wortmann terug naar de wetenschap. In 2003 werd hij hoogleraar Informatie Management aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn werkterrein lag daar op gebieden als smart manufacturing en VMI (Vendor Managed Inventory). Hij was onder meer penvoerder van het project Sustainable Logistics in Fresh Food (SLIFF), waarin onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en de Erasmus Universiteit met Albert Heijn keken naar samenwerking tussen leveranciers van verse producten om hun toegewezen ruimte in de distributiecentra te kunnen delen. Zo wordt door goede afspraken en een ICT infrastructuur het logistieke proces van versproducten verbeterd en de voorraad en levering geoptimaliseerd.

Verder droeg hij ook bij aan slimme concepten op het snijvlak van logistiek en maatschappelijke uitdagingen, zoals duurzame energievoorziening en preventieve gezondheidszorg. Een voorbeeld is het project Adaptive Logistics in Circular Economy (ADAPNER), waarin Wortmann met een regionaal consortium onderzocht hoe het logistieke proces rond biomassa en biogas goedkoper kan door middel van 4C concepten en welke extra groen gas diensten geleverd kunnen worden. Zodat de regionale economie duurzaam versterkt wordt en de productie van biogas wel rendabel is.

Hans Wortmann leverde een zeer waardevolle bijdrage aan de innovatie van logistiek op maatschappelijke thema’s. Onze gedachten zijn bij zijn familie, oud-collega’s en vrienden.

Het Bestuur en team van TKI Dinalog

 

Bewerkt op basis van publicatie logistiek.nl, 21 juli 2022

Geef de eerste reactie