‘Innovatie in de logistiek moet doorgaan’

“Het is van groot belang voor de sector logistiek, dat innovatie niet stopt, maar door gaat. Dat geldt zowel voor de inhoud, als voor de manier waarop we innoveren.” Albert Veenstra, directeur TKI Dinalog, blikt in een nieuw online magazine terug op tien jaar Dinalog en geeft aan wat belangrijke lessen zijn geweest.

“Een belangrijke les van het Dinalog-programma is dat we veel meer weten over hoe innovatie in de logistiek werkt”, zo constateert Veenstra in het tweede online magazine van Dinalog. De eerste online publicatie verscheen in juli dit jaar. Dit keer gaat de aandacht vooral uit naar vernieuwende initiatieven op het gebied van servicelogistiek en supply chain finance. Daarnaast is er ruime aandacht voor kennisverspreiding onder bedrijven en in het onderwijs.

Vernieuwing en operatie verbinden
Veenstra wijst er op, dat innovatie niet alleen een kwestie is van nieuwe dingen verzinnen. “Het omvat ook onderzoek programmeren, financieren, selecteren, beoordelen, rechtvaardigen, communiceren, dissemineren, opschalen en implementeren. Moeilijk, in de logistiek, zijn vooral deze laatste flankerende activiteiten. Er zijn grote aantallen bedrijven, die vooral met de zaken van alledag bezig zijn en die oplossingen willen hebben die bewezen zijn en gewoon werken. Innovatieprojecten leveren vaak niet van dat soort oplossingen, maar je ziet dat juist bedrijven die de vernieuwing en de operationele kant verbinden overleven.”

“We hebben daarom allerlei andere wegen bewandeld om kennis te verspreiden: onderwijsmateriaal, docenten in het onderwijs, samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, games, cases, young professionals trainen, tools laten maken door ontwerpers en sterke communities. Allemaal kanalen om nieuwe kennis te laten landen in de praktijk. Tezamen vormen deze kanalen een belangrijk onderdeel van de Nederlandse logistieke kennisinfrastructuur. Deze infrastructuur is door Dinalog tastbaarder geworden, verdiept en versterkt.”

Online magazine deel 2 

 

Zestien pagina’s met video’s, animaties en uitleg over o.a. supply chain finance, servicelogistiek en kennisverspreiding onder bedrijven en in het onderwijs.

 

 

Nederland heeft voortrekkersrol
Over de thema’s servicelogistiek en supply chain finance is Veenstra buitengewoon enthousiast, vooral omdat Nederland daarin en voortrekkersrol heeft weten op te eisen. “Servicelogistiek gaat over de logistiek van onderhoud en instandhouding van kapitaalgoederen. Dit is een type logistieke vraagstukken, dat heel goed past bij het Nederlandse bedrijfsleven: ASML, Philips Medical Systems, Nedrail, ECT, Marine, Van Oord; allemaal bedrijven die groot belang hechten aan een hoge productiviteit tegen zo laag mogelijke kosten.”

Supply chain finance gaat over het slim organiseren van financiële processen in de supply chain, zoals factureren, betalen, lenen en financieren. Naast programma’s met grote verladers met hun toeleveranciers, is in een programma met Holland FinTech gebleken, dat er in de logistieke sector veel mogelijkheden zijn om vaak met simpele fintech-oplossingen al grote impact te realiseren.”
Het tweede en laatste deel van het online magazine laat aan de hand van artikelen, animaties en video’s zien hoe innovatie in de praktijk handen en voeten heeft gekregen. Aan het woord komen onder andere:

  • Ben Gräve (Service Logistics Forum)
  • Ruud van Sommeren (ASML)
  • Michiel Steeman (SC Finance Community)
  • Wim Bens (Kennis DC’s)
Geef de eerste reactie