Service Logistiek

Innovatieconcepten Service Logistiek

Vorig jaar heeft Gordian Logistics Experts in samenwerking met het SLF en in opdracht van TKI Dinalog de meest veelbelovende innovatieconcepten onderzocht voor het service logistieke vakgebied. Vanuit het SLF visiedocument zijn 8 concepten boven komen drijven met verbeterpotentie voor service logistieke bedrijven.

Dit zijn: Servitization, Additive Manufacturing, Blockchain, Artificial Intelligence, Extended Reality, Digital Twins, Robotics en SCT. In de vorm van innovatiebladen zijn de onderzoeken en bevindingen door Gordian samengevat.

Innovatieblad l: Servitization
Servitization is het veranderproces waarin dienstverlening het fundament van een productiebedrijf wordt. Hierbij omarmt het bedrijf een service gerichte strategie richting de klant als business model met als doel om klantbehoeften beter te vervullen, bedrijfsprestaties te verbeteren en concurrentievoordelen te behalen. Blijft het traditionele maakbedrijf bestaan of spelen bedrijven in op de trend dat klanten alleen nog betalen voor gebruik in plaats van bezit? In dit innovatieblad verkennen we de potentie, barrières, en succesbepalende factoren.

Bekijk hier het innovatieblad.

Innovatieblad 2: Additive Manufacturing
Additive Manufacturing, ook wel 3D printing genoemd, is uitermate geschikt voor onderdelen met een lange, onzekere levertijd, lage vraag, of met een (groot) obsolescence risico. Waarom wordt AM dan niet massaal toegepast in serviceketens?

Lees hier alles over in het innovatieblad.

Innovatieblad 3: Blockchain
Een blockchain is een decentraal gedistribueerde database. Dit betekent dat er niet één beheerder is van de database, maar dat het beheer wordt gedeeld tussen alle betrokken partijen. Hierdoor ontstaat er één universele database die door alle partijen wordt geverifieerd en geaccepteerd. Hierdoor ontstaat er één universele database die door alle partijen wordt geverifieerd en geaccepteerd. Wat heeft Blockchain te bieden in de service logistieke keten? En neemt elk bedrijf deel aan een blockchain over 10 jaar? In dit innovatieblad verkennen we de potentie, barrières, en succesbepalende factoren.

Klik hier om het innovatieblad te bekijken.

Innovatieblad 4: Artificial Intelligence
De term Artificial Intelligence (AI) beschrijft computersystemen die menselijke intelligentie nabootsen. Hierin wordt een verschil gemaakt tussen ‘strong AI’, het nabootsen van volledig menselijk bewustzijn, en ‘narrow AI’, dat zich limiteert tot het oplossen van specifieke problemen. Artificial Intelligence wordt in veel industrieën steeds belangrijker, maar is die potentie er ook in de service logistiek? In dit blad verkennen we de potentie, barrières, en succesbepalende factoren.

Innovatieblad 5: Extended Reality
Extended reality (XR) is een verzamelnaam voor technieken die de fysieke en virtuele wereld combineren en nieuwe manieren van mens-computerinteractie mogelijk maken. Extended reality is op te splitsen in drie verschillende groepen:

  • Virtual Reality (VR) sluit de gebruiker volledig af van de werkelijke wereld en plaatst de gebruiker in een compleet virtuele wereld.
  • Augmented Reality (AR) laat de gebruiker de normale wereld zien, maar voegt daar digitale elementen aan toe.
  • Mixed Reality (MR) projecteert, evenals AR, digitale elementen in de fysieke wereld, maar laat gebruikers ook interacteren met de digitale elementen.

De komende periode zal deze pagina worden aangevuld.

Geef de eerste reactie