Innoveren doen we samen: Logistiek midden in de maatschappij

Logistiek gaat over alle activiteiten gerelateerd aan het leveren van goederen en diensten. Bij TKI Dinalog werken we samen aan logistieke innovatie. Het is belangrijk om samen richting te geven aan de verschillende transities. Maar hoe doen we dat? Maak kennis met TKI Dinalog in één van de online lunchsessies rond de thema’s van de openstaande onderzoekscalls want innoveren doen we samen! Aanmelden kan nu.

Lunchsessie: Gezondheid en Zorg organiseren we samen – Woensdag 22 februari – 12.00 tot 12.45 – online
We worden in Nederland ouder, maar willen die jaren in goede gezondheid en kwaliteit kunnen doorbrengen. Uitdagingen zijn bijvoorbeeld de gezondheid van iedereen te bevorderen, de kwaliteit van leven en inzet in de maatschappij van mensen met een chronische ziekte of levenslange beperking te vergroten, de betaalbaarheid en kwaliteit van zorg te verbeteren. Maar hoe organiseren we nieuwe vormen van zorg in de leefomgeving op een verstandige manier. Maak kennis met TKI Dinalog en denk mee over de slimme verbinding tussen Gezondheid, zorg en logistiek en de oplossingen van morgen. Wij zijn bereid te investeren (link naar Supply Chains 4 Society call) en hebben u daarbij nodig.

Direct aanmelden voor Lunchsessie Gezondheid en Zorg

Klik hier om meteen naar de lunchsessie te gaan in Teams.

Lunchsessie: Logistiek en Veiligheid – Woensdag 22 februari – 12.00 tot 12.45 – online
Nederland moet voor zijn burgers een veilig land blijven om te wonen, te werken en te leven. Een veilige samenleving is niet vanzelfsprekend. De inzet van onze hulpdiensten en defensietroepen in binnen- en buitenland bij natuurcalamiteiten en humanitaire missies en verdediging staat in voor onze veiligheid. De veiligheid van belangrijke handels- en transportroutes staat onder druk. Hoe organiseren we de logistiek om de veiligheid de garanderen op een slimme manier? Maak kennis met TKI Dinalog en denk mee over logistieke innovatie voor een veilige maatschappij. Innoveren doen we samen. Wij zijn bereid te investeren (link naar Supply Chains 4 Society call). Doe jij ook mee?

Direct aanmelden voor Lunchsessie Logistiek en Veiligheid

Klik hier om meteen naar de lunchsessie te gaan in Teams.

Lunchsessie: Bouwlogistiek in de veranderende leefomgeving – Donderdag 23 februari – 12.00 tot 12.45 – online
De bouwsector staat voor een grote maatschappelijke opgave en de bouwlogistiek moet daarin mee. Uitdagingen voor het verduurzamen van de bouwlogistiek zijn er genoeg, bijvoorbeeld rondom de energievoorziening en de elektrificatie van de logistiek op de bouwplaats, de toepassing van nieuwe bouwconcepten en circulaire materialen op grote schaal, maar ook het slimmer en effectiever inrichten van complexe bouwketens door het uitwisselen van data tussen partijen in de keten. Waar liggen de echte innovatiekansen op zowel de korte als de langere termijn, en hoe organiseren we nieuwe en slimme vormen van schone en emissiearme bouwlogistiek? Maak kennis met TKI Dinalog en denk mee over de slimme verbinding tussen bouw en logistiek en de oplossingen van morgen. Innoveren doen we samen. Wij zijn bereid te investeren (link naar IenW Call Deel B). Doe jij ook mee?

Direct aanmelden voor Lunchsessie Bouwlogistiek

Klik hier om meteen naar de lunchsessie te gaan in Teams.

Lunchsessie: Duurzame en veerkrachtige samenleving door slimme logistiek – Donderdag 23 februari – 12.00 tot 12.45 – online
Logistiek in Nederland staat voor grote maatschappelijke uitdagingen waarvoor nieuwe oplossingen gevonden moeten worden. Zo is er de noodzaak om te verduurzamen en ketens concurrerend en veilig te houden. Daarnaast zijn er diverse ontwikkelingen die mede hiervoor kansen bieden, denk aan digitalisering en autonome technologie. Ook is de vraag hoe operationele data steeds beter en breder benut kunnen worden om bedrijven succesvol te laten blijven. De huidige actualiteit roept bovendien op over de aansturing en veerkachtigheid van ketens. Maak kennis met TKI Dinalog en denk mee over hoe logistiek onderzoek en innovatie relevante inzichten kan geven op deze en andere thema’s Innoveren doen we samen. Wij zijn bereid te investeren (link naar IenW Call Deel A). Doe jij ook mee?

Direct aanmelden voor Lunchsessie Duurzame en veerkrachtige samenleving 

Klik hier om meteen naar de lunchsessie te gaan in Teams.

Aanmelden
Bij TKI Dinalog werken we continu aan de logistieke sector van morgen. Het is essentieel dat de sector meehelpt de veranderende maatschappij vorm te geven.
Meld je daarom nu aan, we zien er naar uit om u te ontmoeten! Na het aanmelden ontvangt u de juiste teamslink.

Hieronder alvast een voorproefje!

Geef de eerste reactie