Duurzaamheid

‘Innoveren doen we samen met logistieke ondernemers’


Robert van der Waal, Deputy President Europe bij Samsung SDS, is de nieuwe voorzitter van het TKI Dinalog bestuur. Hij volgt Willem Heeren op, die de functie sinds de start van Dinalog in november 2009 invulde.


Wat is uw belangrijkste doel als nieuwe voorzitter van TKI Dinalog?

Logistieke innovatie nog prominenter op de agenda krijgen binnen de sector. Bij topconsortium TKI Dinalog innoveren we samen met kennisinstellingen, overheid en het bedrijfsleven, waarbij onderzoek gedaan wordt naar de logistieke toepassingen van morgen. Hoe mooi is dat? Ik vind dat we de rol van TKI Dinalog dan ook moeten zien als de aanjager om het innovatievuurtje op te stoken en duidelijk maken dat samen innoveren veel leuker en op de lange termijn eff ectiever is dan alleen. We zullen als TKI Dinalog dus meer naar buiten moeten treden en de samenwerkingen aangaan met andere entiteiten die een vergelijkbaar doel hebben. Uiteindelijk gaat het om de toekomst van de logistieke sector. Als we niet blijven zoeken naar de vernieuwing, worden we ingehaald. Dat geldt voor de sector, maar ook voor TKI Dinalog. Werk aan de winkel dus.

Welke strategie gaat TKI Dinalog daarbij volgen de komende jaren?
De overheid is bezig met een nieuw nationaal innovatiebeleid. Daar spelen wij als TKI Dinalog ook een rol in. Daarin komt door de klimaatdiscussie meer nadruk op duur-zaamheid. Een ook op het daadwerkelijk vermarkten van onze innovatiekracht door middel van nieuwe diensten en producten. Wij zijn daarom bezig om deze zwaartepunten in onze activiteiten nog meer centraal te zetten. Daarnaast willen we meer aandacht besteden aan bedrijven. De sector is groot en divers, maar uiteindelijk zijn het de ondernemingen die bepalen hoe die sector zich ontwikkelt. Innoveren moet dus nog meer samen met die ondernemers plaatsvinden.

Waarom bent u geschikt als voorzitter?
Ik heb de afgelopen jaren gewerkt aan zowel de dienstverlenende kant van de logistiek alsmede aan de kant van de verlader. Tevens ben ik sinds enkele jaren voorzitter van een adviesraad die de Breda University of Applied Sciences (BUAS) adviseert omtrent het curriculum van de verschillende logistieke opleidingen. Waar moet de logistiek student van de toekomst aan voldoen? Dat soort vraagstukken houden mij bezig. Daarnaast heb ik van nature de blik vooruit. Ik denk eerder ‘waar gaan we heen’ dan ‘waar zijn we geweest’.

Welke problemen signaleert u in de logistieke sector? Wat zouden eventuele oplossingen kunnen zijn?
We zijn een redelijk traditionele sector. Misschien wel iets te behoudend. We hebben zeker een aantal koplopers. Maar om ook in de toekomst een rol van betekenis te blijven spelen, moeten we bijvoorbeeld verder met blockchain, artificial intelligence en robotica. Maar ook de toekomst van de verbrandingsmotor is een ‘hot topic’. Gaan we voor waterstof, elektriciteit of andere vormen van milieuvriendelijke aandrijving? Stuk voor stuk prachtige ontwikkelingen, maar er is veel onderzoek nodig om deze technieken geschikt te krijgen voor onze sector. Daarnaast vind ik dat we de logistiek directeur vaker in de board van het bedrijf moeten krijgen. Niet door een quotum, maar omdat we het afdwingen door onze logistieke toegevoegde waarde. De enige manier om dat te bewerkstelligen is om als logistiek relevant te blijven binnen de onderneming. Dat doe je in mijn ogen door klantwaarde toe te voegen. Dat betekent dus niet alleen faciliteren, maar ook innoveren. Traditioneel zijn we faciliterend ingesteld, maar we moeten in mijn ogen transformeren naar een meer gezonde mix van die twee.

Wat kan de sector daarbij concreet verwachten van TKI Dinalog de komende jaren?
De rol van het TKI is eigenlijk eenvoudig: het financieren van innovatieprojecten. Dus dat blijven we doen. We willen dat wel veel meer nog doen in dialoog met de sector. En op de onderwerpen die de sector daadwerkelijk, en ook op de korte termijn, vooruit helpen.

Welke ontwikkelingen in de logistieke sector verdienen extra aandacht?
Ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie. Hoe kunnen we in 2030 emissiearm en in 2050 zelfs emissieloos zijn als sector en in de tussentijd ook internationaal aan concurrentiekracht winnen. Dat zijn mooie vraagstukken waar we ons als topconsortium graag in vastbijten. Uiteindelijk zijn wij als land weer onderdeel van een groter geheel en moeten we onze positie daarin blijven verbeteren. Ik ben van nature competitief ingesteld dus ga graag de uitdaging aan om Nederland weer op de absolute toppositie te krijgen als het gaat om innovatieve logistiek. TKI Dinalog gaat daaraan bijdragen door voor de sector relevant onderzoek te faciliteren en kennisvalorisatie actief te promoten.

Bron: Nieuwsblad Transport

Geef de eerste reactie