Supply Chain Finance

Insurtech plaveit de weg voor logistieke ketens

Amsterdam, 24 mei 2017 – Innovaties in Insurtech helpen laders en vervoerders om risico’s op verstoringen van logistieke processen beter te beheersen. Door het ontsluiten en analyseren van operationele logistieke data kan Insurtech risico’s op diefstal, ongevallen of schades sneller en accurater voor individuele bedrijven, processen, ritten of zelfs chauffeurs in beeld brengen. De deelnemers van de roundtable Insurtech & Logistics zien dat niet de daling van de risicopremie, maar een betrouwbaar, ongestoord proces de belangrijkste toegevoegde waarde van Insurtech is voor laders en vervoerders.

Op dinsdag 16 mei organiseerde Holland Fintech en Dinalog de roundtable Insurtech & Logistics. Experts vanuit verzekeraars, data analytics startups, transport ICT, Fintech bedrijven, leasing organisaties en logistieke dienstverlening verkenden de kansen voor nieuwe Insurtech toepassingen. De centrale vraag is hoe Insurtech nieuwe toegevoegde waarde kan ontwikkelen door beschikbare data in logistieke ketens te benutten. “Het zou bijvoorbeeld goed zijn dat verzekeraars hun logistieke klanten beter kunnen adviseren, bijvoorbeeld over de ladingsroof in Parijs voor specifieke voertuigen in hun vloot in bepaalde tijdsbestekken” aldus Maarten Kleyn van verzekeraar HDI.

Een conclusie van de roundtable is ook dat de kansen en proposities veel concreter gemaakt kunnen worden om waarde toe te voegen voor logistiek dienstverleners. De diverse groep zag potentie om deze innovaties uit te testen in kleine pilots.

Holland Fintech & Dinalog starten daarom in juni samen met Erasmus Center of Entrepreneurship met het uitwerken van een aantal kansrijke proposities. Voor het najaar staat een Insurtech & Logistics Hackaton op het programma om de proposities verder concreet te maken. De roundtable is onderdeel van een ambitieus programma gedreven door Dinalog en Holland FinTech. Samen met verschillende aangesloten partijen werken zij aan het doel om kennis te delen en samenwerking op te zoeken door de logistieke waardeketen. Door het organiseren van meetups en roundtables wordt deze ambitie waar gemaakt. De volgende roundtable zal in juni georganiseerd worden met als onderwerp internationale handel.

Geef de eerste reactie