Human Capital

Internationale studenten: ambassadeurs voor BV Nederland

Logistiek land Nederland biedt een hoog niveau en rijkheid aan opleidingen in logistiek en supply chain management. Acht universiteiten bieden master opleidingen aan en tien hogescholen bieden Bachelor opleidingen aan in Logistiek & Economie en Logistics Engineering. Dit wordt ook erkend in het buitenland en de logistieke opleidingen zijn dan ook in trek bij buitenlandse studenten. Het percentage internationale studenten in deze programma’s zijn voor Master en Bachelor opleidingen respectievelijk 19,9% en 12,5%. Dit is hoger dan gemiddeld in Nederland waar gemiddeld 10,7% buitenlandse studenten ingeschreven staan in het publiek hoger onderwijs. EP Nuffic bracht voor Dinalog de Nederlandse en internationale studenten aan logistieke opleidingen over de periode 2009-2015 in kaart in een dashboard*.

En naast verrijking van het onderwijs met internationale studenten, wat leveren internationale studenten de BV Nederland nu op? Ook deze studenten vinden hun plek op de Nederlandse arbeidsmarkt; met een ‘stay rate’ van 38% dragen zij bij aan de Nederlandse economie. Ze nemen een enorme ervaring en internationaal netwerk mee en bouwen tijdens hun studie kennis over Nederland en de logistieke kennis op. Daarmee zijn ze van groot belang voor de Nederlandse logistieke arbeidsmarkt.

En als ze niet blijven na hun studie?  Het steeds meer uitdijende alumni netwerk biedt een uitgelezen kansen voor het Nederlandse (MKB) bedrijfsleven; voor de handelsrelaties van het Nederlandse bedrijfsleven en hun zakenpartners alsook voor de Nederlandse internationale betrekkingen. EP Nuffic ontwikkelt voor de topsector logistiek een Logistics Chapter van het Holland Alumni Network. Met goede herinneringen aan hun studietijd in Nederland, begrip van het Nederlandse logistieke denken, kunnen deze alumni u wegwijs maken in hun land van herkomst ten behoeve van marktontwikkelingen. Zo zijn zij belangrijke ambassadeurs voor Logistiek Nederland.

* In het kader van privacy regelgeving zijn opleidingen of herkomstlanden met vijf of minder buitenlandse studenten weggelaten.

Geef de eerste reactie