Cross Chain Collaboration Center (4C)

Jaarverslag DaVinc3i 2013: logistieke ontwikkelingen in de sierteeltsector

In 2011 zijn we met het vierjarige DaVinc3i project gestart in samenwerking met vele partijen uit alle schakels van de sierteeltketen. Omdat elk van die partijen ontwikkelingen op zich zag afkomen, zagen zij de noodzaak om over hun strategie en logistiek concept na te denken. Denk hierbij aan een toenemende internationalisering van productielocaties en afzetmarkten, een toenemend gebruik van ICT in de kas, transport en handel en de groei van virtuele marktplaatsen en webshops. Ook de toename van directe stromen tussen kweker en klant, zonder fysieke tussenkomst van de veiling of zelfs van Nederland, is een sprekend voorbeeld. Deze ontwikkelingen hebben een zeer sterke invloed op de inrichting en besturing van de logistieke stromen in het internationale speelveld en op de rol die elke speler in de keten vervult. Men realiseerde zich dat het ontwikkelen van een gezamenlijke toekomstvisie en uitwerken van verschillende scenario’s nieuwe inzichten zou opleveren. Natuurlijk is het wel zo dat elke partij zijn eigen conclusies aan de inzichten verbindt en een eigen plan trekt – eventueel in samenwerking met andere partijen.

Nu, in 2014, kijken we terug op alweer de afronding van het derde DaVinc3i jaar. Denkende aan de recente ontwikkelingen in de sierteeltsector is de relevantie en het belang van een dergelijk project alleen maar groter geworden. Misschien is mede daarom het afgelopen jaar het aantal bedrijven dat intensief betrokken is bij het project wederom gestegen. Zo hebben in totaal 37 studenten van de Technische Universiteit Eindhoven, Vrije Universiteit Amsterdam en Wageningen Universiteit hun afstudeerproject gedaan in samenwerking met zo’n 30 bedrijven. In elk project zijn de huidige processen geanalyseerd, is literatuur bestudeerd en is gekomen tot nieuwe inzichten voor effectieve logistieke besturings-, bundelings- of samenwerkingsconcepten. Van meerdere van deze onderzoeken zijn artikelen geschreven in vakbladen en presentaties gegeven op (inter)nationale congressen; immers, kennisontwikkeling en -verspreiding staat centraal in ons project.

Geef de eerste reactie