Cross Chain Collaboration Center (4C)

Juridische spelregels voor Lean & Green Off-Road

Spelregels voor verkenning van horizontale samenwerking. Opgesteld in het kader van Lean & Green Off-Road (Connekt)

Toelichting:
In de ontwerpfase van horizontale samenwerking wordt het business model uitgewerkt, worden de kaders geschetst voor samenwerking en wordt mogelijk besproken welke partij welk aandeel in de samenwerking neemt. In deze fase worden dus vertrouwelijke informatie en (mogelijk) data uitgewisseld en ook verwachtingen geschetst. Dit betekent dat juridisch gevoelige kwesties spelen en worden besproken.

Aan de andere kant kunnen juridische afspraken en verplichtingen een belemmering vormen; In deze fase is een mate van vrijblijvendheid is van belang om tot een goed ontwerp te komen. Deze vrijblijvendheid betekent dat partijen niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de verwachtingen (en evt. schade) bij anderen en dat partijen de mogelijkheid hebben om uit de gesprekken te stappen (exit)

Lean & Green Of-Road heeft spelregels opgesteld om de horizontale samenwerking te ontwikkelen en uit te werken. De spelregels vormen geen juridisch kader, maar geven wel richtlijnen voor de discussie omtrent mededinging en concurrentiebeding. Ook zijn in deze spelregels afspraken opgenomen ten aanzien van vertrouwelijkheid, intellectueel eigendom en het uitwisselen van data. Dit format biedt kaders om de mogelijkheden van horizontale samenwerking met potentiele partners te bespreken, zonder dat er direct juridische belemmeringen optreden.

De spelregels zijn ontwikkeld voor Lean & Green Off-Road en zijn specifiek van toepassing voor de We Connekt App. De spelregels zijn ook bruikbaar om, buiten dit programma, de mogelijkheden voor horizontale smenwerking met partners te bespreken.

Bijdrage best practice binnen fase:
De spelregels bieden garanties voor vertrouwelijkheid, zonder belemmeringen door juridische verantwoordelijkheden.

Klik hier voor de Spelregels Lean & Green Off-Road

Terug naar stap 7 Terug naar overzicht

Geef de eerste reactie