Kans voor MKB transportondernemers om vooruit te kijken

Data omzetten in bruikbare informatie kan stuiten op gebrek aan kennis, techniek of budget. TLN, Oost NL, TKI Dinalog, Logistics Valley, Bricklog en Powerblocks hebben ieder vanuit hun eigen rol de handschoen opgepakt om deze struikelblokken weg te nemen. Door deze samenwerking krijgt het MKB instrumenten in handen waarmee de ondernemer kan terugkijken en vooruitkijken om besluiten te nemen.

Het kijken in het “nu” is niet meer voldoende om besluiten te nemen. Door op de juiste manier vooruit en terug te kijken zie je waardevolle uitzonderingen in je operatie en je tactische uitvoering: in kosten, opbrengsten, rendement, mens, materieel en zendingsinformatie.

Tegemoetkoming ondernemers
Onder regie van TLN, Oost NL en Logistics Valley is met Bricklog en Powerblocks de Scenario Planner en de Operationeel Rendement Monitor ontwikkeld. TKI Dinalog stelt een tegemoetkoming van 50% ter beschikking aan MKB Transportondernemers om de techniek versneld bereikbaar te maken. Die versnelling is mogelijk dankzij de inzet van een bewezen reken- en datamodel en ervaring met het koppelen van de meeste TMS en FMS systemen.

De Scenario Planner wordt ingezet bij bijzondere omstandigheden. Samen met de MKB-ondernemer wordt bepaald wat het beste, slechtste en verwachte scenario is. Met de Operationeel Rendement Monitor heeft de ondernemer dagelijks inzicht in het operationeel rendement en de uitzonderingen in de operatie. Wachten op actuele cijfers is niet meer nodig.

Regie en zelfredzaamheid versterken
Het doel van de samenwerking is om juist in deze tijd de eigen regie op het handelen en de zelfredzaamheid te versterken. Sluit dit andere partijen of ideeën uit? Juist niet. Op moment van schrijven wordt vooruitgekeken om de samenwerking uit te breiden.

Tot 29 juni 2020 kan er gebruik gemaakt worden van de regeling die TKI Dinalog aanbiedt.

Rolverdeling binnen de samenwerking

  • TKI Dinalog is aanjager van innovatie in de logistieke sector en ondersteunt MKB ondernemers voor innovatieadviesdiensten.
  • TLN wil als brancheorganisatie o.a. innovaties vertalen naar de sector en heeft de methodiek gevalideerd en omarmd.
  • Oost NL werkt iov Provincie Gelderland, Overijssel en min EZK aan duurzaam innoveren en is de verbinder van deze samenwerking.
  • Logistics Valley is een programma van de Provincie Gelderland en werkt aan de economische logistieke Corridor door te verbinden en projecten uit te voeren.
  • Bricklog heeft de kennis, netwerk en passie voor verbeteren en is leverancier van het gedachtengoed waarmee techniek bereikbaar en betaalbaar wordt
  • Powerblocks heeft het gedachtegoed vertaald naar een technische oplossing bovenop de operationele laag (TMS, FMS).

Meer weten over deze samenwerking en de dienstverlening?
Neem snel contact op met je contactpersoon bij bovenstaande partijen of stuur een bericht aan de coördinator van deze samenwerking: samenintransport@bricklog.nl

Meer weten over de Operationeel Rendement Monitor en de Scenario planner ga naar
https://www.bricklog.nl/samen-in-transport.html

Klik hier voor het volledige bericht.

Geef de eerste reactie