Vanaf 1 maart indienen voor nieuwe ronde Accelerator

Het onderzoeksprogramma ‘Accelerator – Kennis en innovatie voor een concurrerende logistieke sector’ heeft tot doel innovatiecommunities te ondersteunen en te faciliteren in het verder uitvoeren van hun onderzoeksagenda. De innovatiecommunities genereren kennis die bijdraagt aan de doelstellingen van de Topsector Logistiek en het realiseren van de roadmaps. Vanaf 1 maart tot 13 september 2016 kunnen onderzoekers namens een consortium doorlopend een projectvoorstel indienen.

In het NWO-programma Accelerator werken onderzoekers, partners uit bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties samen in consortia. De consortia onderzoeken mogelijkheden die op korte termijn of lange termijn bijdragen aan een betere concurrentiepositie van bestaande bedrijven en nieuwe bedrijfsactiviteiten in de logistieke sector. Zowel de grote bedrijven als het MKB in de sector kunnen profiteren van de onderzoeksresultaten, die bijdragen aan een duurzame wijze van economische groei. Het gaat ook om alle modaliteiten van vervoer (zeescheepvaart, kustvaart, luchtvaart, binnenvaart, rail, weg, pijplijnen) en naast het goederenvervoer om andere logistieke activiteiten zoals overslag van goederen.

Het beoogde onderzoek is vernieuwend, van hoog niveau, transdisciplinair en internationaal georiënteerd. Het onderzoek dient te voldoen aan de eisen voor kwaliteit en utilisatie. Nadrukkelijk worden ook roadmap-overstijgende voorstellen van innovatiecommunities in behandeling genomen. De call draagt daarmee bij aan de uitvoering van het Meerjarenprogramma Topsector Logistiek zoals opgesteld door het Strategisch Platform Logistiek en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Meer informatie

De call is te vinden op de website van VerDuS. Vanaf 1 maart zijn de call, de richtlijnen en andere informatie te vinden op de financieringspagina op de website van NWO. Daar kunnen ook de projectvoorstellen ingediend worden.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt de middelen beschikbaar voor het onderzoeksprogramma Accelerator. Door matching van de partners in de consortia wordt het bedrag meer dan verdubbeld. De programmacommissie van het TKI Dinalog is verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma Accelerator.

Geef de eerste reactie