Supply Chain Finance

Ketenfinanciering of: supply chain finance

Steeds meer MKB’ers in Nederland kennen financierings-problemen. Afnemers rekken steeds vaker betalingstermijnen op, vooral naar hun MKB-leveranciers. Tegelijkertijd is het voor deze MKB-leveranciers steeds lastiger om een banklening te krijgen. Alternatieve financieringsvormen zijn daarom gewenst. Supply Chain Finance is hiervoor een geschikte financieringsvorm. Hierbij maken de kleinere toeleveranciers gebruik van de kredietwaardigheid van de sterkste partij in de keten. De basis ligt in een versnelde goedkeuring van facturen door afnemers, wat voorfinanciering door financiële instellingen mogelijk maakt.

Binnen het  Betaalme.nu initiatief werken de grotere bedrijven in Nederland samen met de leveranciers van Supply Chain Finance en MKB associaties om deze financieringsvorm geschikt te maken voor het MKB. Het ministerie van Economische Zaken ondersteunt dit initiatief.

 

Tijdens de sessie op het congres Logistiek Manager van het Jaar is de werking van Supply Chain Finance en het programma toegelicht. Tevens zijn door Martijn Siebrand (Dinalog) verschillende lopende en op te starten onderzoeken op het gebied van ketenfinanciering in de logistieke sector toegelicht. Wilt u meer weten over Supply Chain Finance en de huidige of op te starten onderzoeken, neem dan contact op met Martijn Siebrand of Joost van den Hondel

Geef de eerste reactie