Cross Chain Collaboration Center (4C)

Ketensamenwerking maakt logistiek in de bouw efficiënter

Met het sluiten van een ‘Green Deal’ staat het thema bouwlogistiek volop in de belangstelling. Tijdens het congres Slimme Bouwlogistiek van TNO in de TU in Delft toonden Dura Vermeer, Van Wijnen en VolkerWessels toonden aan hand van praktijkcasussen hoe zij in de praktijk bouwlogistiek bij binnenstedelijke bouwprojecten organiseren. Belangrijk uitgangspunten zijn inzetten op ketensamenwerking en de opzet van bouwhubs.

Het in mei opgeleverde nieuwbouwproject De Trip in Utrecht is binnen de bouw het schoolvoorbeeld hoe slimme en efficiënte bouwlogistiek succesvol in de praktijk is gebracht door VolkerWessels. Ron Frazer, directeur bij VolkerWessels Bouwmaterieel, stak dit niet onder stoelen of banken tijdens zijn presentatie op het congres Slimme Bouwlogistiek, georganiseerd door TNO, wat 5 oktober plaats vond in de bouwkunde faculteit op de campus van de TU Delft. “Tijdens de bouw van De Trip hebben we vooral veel data verzameld en hebben we onder andere een Bouw hub en runners ingezet. De resultaten spreken voor zich. Dat zorgde voor 69 procent minder ritten, een tijdsbesparing van 84 minuten per rit, een gemiddelde beladingsgraad van 90 procent en een verkorting van de doorlooptijd van het bouwproces met 13 weken.”

Zet bouwlogistiek op de kaart 
De directeur Bouwmaterieel van VolkerWessels ging ook in op de lessen die getrokken zijn tijdens de realisatie van de Trip, een omvangrijk nieuwbouwproject in Utrecht dat bestond uit de realisatie van 3 gebouwen met daarin 253 startersappartementen en 1.500 vierkante meter bedrijfsruimte voor horeca en creatieve ondernemers. “Ga data verzamelen, goede KPIs benoemen en analyseren”, was het advies van Frazer. Ook stelde Frazer dat het oppakken van het thema bouwlogistiek een stimulerende uitwerking heeft op de bouwsector in zijn geheel. “Bouwlogistiek biedt kansen om onze sector op een andere manier op de kaart te zetten.”

Goed voorbeeld is de samenwerking tussen VolkerWessels en Dura Vermeer op de Bouwhub voor de nieuwe bouwprojecten Noordgebouw en Voorzetgebouw/Paviljoen: “Het valt te prijzen dat Dura Vermeer over z’n eigen schaduw stapt en gewoon zegt: ‘Dat gaan we doen’. Dit is een mooi voorbeeld voor de sector dat we kunnen samenwerken.”

Investeer in bouwlogistiek
Arjen de Feijter, binnen Dura Vermeer onder andere verantwoordelijk voor bouwlogistiek, was in zijn presentatie vooral kritisch over hoe de sector omgaat met het thema bouwlogistiek in relatie tot het vele werk dat op dit moment voorhanden is door de economische groei. “Waarom blijven we doen wat we altijd al doen? Er komt nu heel veel werk op ons af. Bouwlogistiek kost tijd en geld, mensen vallen terug in huidige modus. Het is dus zaak om er nu verandering aan te brengen voordat er weer een crisis uitbreekt.” Aan de hand van een praktijkvoorbeeld van het Noordgebouw in Utrecht, een van de proeftuinen in het TKI Dinalog project 4C control tower toepassingen voor bouwlogistiek, nam De Feijter het publiek mee in de logistieke uitdagingen van dit enorme bouwproject. Dura Vermeer heeft in Cruquius een eigen hub locatie maar gaat voor dit project in Utrecht gebruik maken van de Bouwhub van VolkerWessels op Lage Weide in Utrecht. De bouwlogistiek specialist van Dura Vermeer stelde dat er een aantal factoren zijn die van bouwlogistiek een succes kunnen maken of niet. “Er is commitment van directie nodig, maak mensen vrij en investeer in BIM (Bouw Informatie Model) logistiek want het is belangrijk om van te voren te weten wanneer, waar en hoe laat welke materialen nodig zijn.”

Geen opslagruimte bij bouw Hudson’s Bay warenhuis
Aannemer Van Wijnen stond bij de bouw van het nieuwe Hudson’s Bay warenhuis aan het Rokin in hartje Amsterdam voor de nodige logistieke uitdagingen. Jeroen Gerrets noemde er een aantal op:. “Er was bijvoorbeeld geen ruimte voor opslag is. We moesten van te voren goed nadenken over hoe we dingen moesten organiseren. Daarom is ook met zoveel mogelijk prefab gewerkt. Dat zorgt voor minder afval op de bouwplaats en meer veiligheid en dus een efficiënte bouw.”

4C Control tower voor bouwlogistiek
Om meer grip te krijgen op de complexe logistiek op en rondom bouwplaatsen is vanuit de Topsector Logistiek het project 4C Control tower toepassingen voor bouwlogistiek project opgezet samen met TKI Dinalog en TNO. Siem van Merriënboer van TNO, die penvoerder is van dit project, is al geruime tijd bezig met het verbeteren van logistieke processen in de bouw.

Bouwsector maakt flinke stappen
Walther Ploos van Amstel (links) sloot de bijeenkomst af met de boodschap dat ‘goede logistiek niet alleen goed is voor opdrachtgever en aannemer, maar je wint ook goede contacten met de buurt mee en, zo stelde hij vast, ‘er zijn heel veel stappen de laatste jaren gezet door de bouwsector waar het gaat om het efficiënter maken van de logistiek’.

4C Control Tower toepassingen voor bouwlogistiek
In een eerder TKI Dinalog project ‘4C in de bouwlogistiek’ werd in de praktijk onderzocht wat het effect van slimme bouwlogistiek kan zijn op duurzaamheid en doelmatigheid. In deze zogeheten proeftuin werd een reductie van o.a. 69% minder ritten, een tijdsbesparing van 84 minuten per rit, een gemiddelde beladingsgraad van 90% en 13 weken kortere bouwtijd behaald. In dit nieuwe TKI Dinalog project wordt opvolging gegeven aan dit project. Nieuwe concepten voor bedrijfsoverstijgende ketenregie en distributie worden verder onderzocht en toegepast in nieuwe proeftuinen. Verder wordt er een 4C control tower in de praktijk toegepast en BIM (een geïntegreerde database met alle informatiecomponenten behorend bij een bouwwerk) wordt gekoppeld aan logistieke informatie en rekenmodellen. De kennis en ervaringen uit deze activiteiten worden breed gedeeld in de bouwsector middels de community Platform Logistiek in de Bouw.

Presentaties van de dag
De presentaties van de dag kunt u via onderstaande links downloaden.
• Walther Ploos van Amstel – Naar een Slimme en Schone bouwlogistiek
• Ben Spiering – Bouwagenda
• Ruben Vrijhoef, Joris Vijverberg en Joost de Korte – De effecten van aanbestedingen op bouwlogistiek
• Taco Jansonius, Arjen de Feijter en Ron Frazer – Gemeente Utrecht en bouwlogistiekDura Vermeer bouwlogistiekBouwhub VolkerWessels
• Jaap Hoving en Jeroen Gerrets – Case Hudson Bay
• Sander Ouwehand en Duncan Bos Otten – Bouwlogistiek in de praktijk
• Hans Voordijk – Visie op IT en BIM

Bron: logistiek.nl

Geef de eerste reactie