KIC-call Ondermijnende criminaliteit staat nu open

In het kader van het missiegedreven innovatiebeleid voor topsectoren waar TKI Dinalog samen met de Topsector Logistiek aan bijdraagt brengen we graag onderstaande calls onder de aandacht vanuit de KIA veiligheid.

Thema
Ondermijnende criminaliteit betreft illegale activiteiten die onze wettelijke structuren ondermijnen, met ontwrichtende effecten op de samenleving tot gevolg. Denk aan het omkopen van medewerkers op grote logistieke knooppunten en het witwassen van winsten uit criminele activiteiten via mkb-ondernemingen of bouwprojecten. Er is meer kennis nodig om effectieve interventies in en preventie van dit soort praktijken te bevorderen. Daarom heeft deze call als doel om kennis te ontwikkelen over de grondslagen, drijfveren, mechanismen en structuren van ondermijnende criminele fenomenen, systemen, netwerken en modus operandi. Deze kennis voedt, en wordt tegelijk ook gevoed door de ontwikkeling van nieuwe handelingsperspectieven, interventiemogelijkheden, (technologische) instrumenten en werkwijzen. Door een integrale aanpak vanuit de technische, sociale en geesteswetenschappelijke disciplines door de hele kennisketen heen wordt ondermijnende criminaliteit teruggedrongen en de weerbaarheid van burgers, het bedrijfsleven en het openbaar bestuur vergroot.

Link financieringspagina: https://www.nwo.nl/calls/ondermijnende-criminaliteit

Matchmaking
Op 15 februari nodigt NWO deskundigen uit op het gebied van ondermijnende criminaliteit om samen te werken in onderzoek. De toekomstige publiek-private consortia gaan nieuwe kennis ontwikkelen over ondermijnende criminele fenomenen, systemen, netwerken en modus operandi. Specifiek onderzoek is nodig naar de grondslagen, drijfveren, mechanismen en structuren. Deze kennis moet leiden tot de ontwikkeling van nieuwe handelingsperspectieven, interventiemogelijkheden, (technologische) instrumenten en werkwijzen.

Link aanmeldformulier: https://www.nwo.nl/bijeenkomsten/matchmaking-ondermijnende-criminaliteit-kic

Geef de eerste reactie