Kick-off project Modular Prefabricated Construction

Het TKI Dinalog project ‘Modular prefabricated construction’ is officieel van start gegaan. Het consortium, bestaande uit Eindhoven University of Technology, European Supply Chain Forum, De Meeuw, Baetsen, Equans, Van den Broek, TiQiT, ABB en van Gelder, zal onderzoek doen naar 2 thema’s uit de TKI Dinalog call: duurzame logistiek en datagedreven logistiek.

Nederland wil in 2050 een circulaire economie hebben. Een economie waarin zoveel mogelijk duurzame hernieuwbare grondstoffen worden gebruikt, producten en grondstoffen worden hergebruikt en waarin afval niet bestaat. Voor de bouwsector zijn tussendoelen gesteld door de Topsector Logistiek voor 2030: a) 0,4 Mton CO2 reductie b) 60% stikstof reductie c) 75% gezondheidswinst. Om deze doelen zo snel mogelijk te bereiken, hebben we een consortium gevormd met academici en sleutelspelers in de toeleveringsketen in de bouwsector.

De focus zal liggen op prefab modulair bouwen, een essentieel element voor circulariteit in de bouwsector. Modulariteit maakt de bouw van aanpasbare en omkeerbare structuren mogelijk die zich aanpassen aan de veranderende vraag en kan het hele bouwproces veel efficiënter maken. De modulaire bouwsector benut momenteel echter niet zijn volledige potentieel voor circulariteit. Dit is te wijten aan de sterk gefragmenteerde toeleveringsketen en het ontbreken van een efficiënte infrastructuur voor het delen van gegevens. Dit resulteert in gemiste kansen om via efficiënte off-site productie en hergebruik van modules en componenten te komen tot een sterke reductie van afval en emissies. Dit onderzoeksproject wil de transitie versnellen via een digitaal geïntegreerde circulaire toeleveringsketen voor prefab modulair bouwen met ondersteuning van een circulair asset management systeem (CAMS).

Klik hier om naar de projectpagina te gaan.

En bekijk de projectsheet van het project hieronder:

Geef de eerste reactie