KIEM-hbo staat open voor verkennend onderzoek van hogescholen

Via het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA staat de Impuls voor verkennend onderzoek open voor indiening van voorstellen. U kunt onder andere voorstellen indienen die inhoudelijk aansluiten bij de acties van de Topsector Logistiek . Voorstellen kunnen doorlopend worden ingediend tot uiterlijk 15 november 2018.

KIEM-hbo staat open voor verkennend onderzoek van hogescholen in samenwerking met het mkb en de publieke sector. Aanvragen sluiten aan op de innovatieagenda’s van de topsectoren of onderwerpen op het gebied van 21st Century Skills of Circulaire Economie.

KIEM-hbo biedt de kans met (nieuwe) samenwerkingspartners verkennend onderzoek te doen zoals haalbaarheidsstudies. Mogelijke uitkomsten van projecten zijn nieuwe onderzoeksaanvragen, netwerkactiviteiten, prototypes, testen, (business)modellen, methoden, werkwijzen, demonstrators, processen, productconcepten en dienstconcepten.

Voor wie is het?
Door de overheid bekostigde hogescholen kunnen aanvragen indienen. Lectoren of senior onderzoekers zijn verantwoordelijk voor een aanvraag. Minimaal twee deelnemers vanuit de praktijk nemen deel, minimaal een van deze partners is een mkb’er (met uitzondering van projecten in het thema 21st Century Skills).

Wat kun je aanvragen?
Per project kun je € 20.000,- subsidie aanvragen. De looptijd van het project bedraagt maximaal 12 maanden. De deelnemers binnen het project dragen minimaal € 10.000,- van de totale kosten bij aan het project.

Wanneer kun je aanvragen?
Aanvragen voor de KIEM-hbo 2018 regeling kunnen doorlopend worden ingediend. De regeling sluit op 15 november 2018, 14.00 uur (of eerder indien de beschikbare middelen zijn uitgeput). We hebben een aantal ophaaldata bepaald waarop de tot dan toe ingediende aanvragen worden verzameld en aan de beoordelingscommissie worden voorgelegd. Deze data vind je in de kalender.

Indienen via ISAAC
Indienen voor deze regeling kan via ISAAC. Lees hier wat de stappen zijn om een aanvraag in te dienen via ISAAC of ga direct naar de betreffende KIEM-hbo topsector of thema webpagina in ISAAC via deze link.

Alle benodigde documenten staan in ISAAC. Door in te loggen en een van de bovenstaande links te volgen kom je op de juiste pagina in ISAAC. Bovenaan de pagina staat het aanvraagsjabloon; door daar op te klikken kun je het aanvraagformulier downloaden. Rechtsboven staat de knop ‘pagina acties’. Klik daarop en vervolgens op ‘documenten’ om de handleiding en het begrotingsformat te downloaden.

Klik hier voor meer informatie.

Geef de eerste reactie