Duurzaamheid

KIEM regeling voor circulaire economie geopend

Regieorgaan SIA verwelkomt aanvragen voor projecten op het vlak van circulaire economie. De projecten moeten aansluiten bij de transitieagenda’s van het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050. Dit programma zet in op een volledig circulaire economie waarbij het gebruik van primaire grondstoffen wordt teruggedrongen door producten efficiënter te ontwerpen en materialen zo veel mogelijk te benutten en hergebruiken.

Deze projecten kunnen doorlopend worden aangevraagd onder de KIEM regeling, uitgevoerd door Regieorgaan SIA.

Doel KIEM-circulaire economie

De regeling stimuleert het opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden op het gebied van circulaire economie tussen het mkb en/of praktijkpartners en hogescholen, universiteiten, of andere kennisinstellingen. De samenwerkingsverbanden doen verkennend praktijkgericht onderzoeknaar (innovatie rondom) circulaire economie.

Uitkomsten van de projecten zijn bijvoorbeeld: netwerkactiviteiten, prototypes, testen, (business)modellen, methoden, werkwijzen, demonstrators, processen, productconcepten en dienstconcepten.

Praktische informatie over de call

Op de deze pagina en de rondepagina vind je belangrijke informatie over de call.

Geef de eerste reactie