Cross Chain Collaboration Center (4C)

Lancering van 4C Spring platform

Op dinsdag 30 januari 2018 werd het Spring Platform voorgesteld en live gedemonstreerd aan de pers. De persbijeenkomst vond plaats in de Innovatoren in Venlo.

De regionale daghandel in de tuinbouw verloopt vandaag vaak niet kost-efficiënt. De te kleine volumes (die hoofdzakelijk in Noord-Limburg gegenereerd worden en die voorbij de grens in Duitsland afgeleverd worden) laten het de transporteur vaak niet toe om optimaal te vervoeren. Bovendien rijden verschillende transporteurs in dezelfde regio, kris kras door elkaar met vergelijkbare rondritten. De strakke tijdsschema’s staan een optimalisatie vaak ook in de weg.

Door uitwisseling van lading via een vrachtplatform zouden transporteurs hun ritten beter kunnen benutten, wat ook ten goede komt aan de kwekers. Bovendien kan zo de service naar hun klanten verhoogd worden. De transporten worden betrouwbaarder en kwaliteitsvoller. Dit resulteert tegelijkertijd ook in substantieel minder voertuigkilometers en minder CO2.

Via het Spring Platform dat de verschillende partijen (kwekers, transporteurs, handelaren) connecteert wordt het mogelijk om de regionale daghandel efficiënter en meteen ook duurzamer te organiseren. Vandaag is de eerste trap van de drietrapsrakket als het ware klaar. Kwekers kunnen hun transportorders op een gestructrueerde, veilige en eenvormige manier opmaken en automatisch doorsturen naar het systeem van de transporteur. Bovendien is er een applicatie voorzien voor materialenbeheer. De karren en ander fust of equipment kunnen op een gebruiksvriendelijke en overzichtelijke manier bijgehouden worden op het platform. Dit zal heel wat problemen met lege karren en de discussies hierrond voorkomen.

10 kwekers en 2 transporteurs gaan nu met het Spring Platform aan de slag. We zetten erop in dat velen zullen volgen.

Vervolgens wordt een community gevormd van kwekers, transporteurs en handelaren en wordt werk gemaakt van een onpartijdige beheersorganisatie, die deze cross-sectorale en horizontale samenwerking verder in goede banen leidt en permanent zoekt naar bijkomende opportuniteiten en uitbreidingen. Hiervoor is een blauwdruk klaar. De toekomstige coördinator van het Spring Platform draagt zorg voor een eerlijke verdeling van de opbrengsten en dus een win voor alle aangesloten partijen.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met de heer Eric Brouwers via eric.brouwers@prosales.nu.De Topsector Logistiek, via Connekt, faciliteert bedrijven om deze ambitie te realiseren. Een van de acties die de Topsector daarvoor heeft geïnitieerd is Cross Chain Control Centers (4C). Dit initiatief past hierin.

Geef de eerste reactie