Datagedreven Logistiek

Lancering business game aircargo@airports

Studenten maken spelenderwijs kennis met de luchtvracht en bijbehorende vervoers- en goederenprocessen

game

De nieuwe businessgame Aircargo@airports gaat over supply chain management. De game is ontwikkeld in samenwerking met Inholland-studenten en mede gesubsidieerd door de topsector logistiek. Het doel van het spel is om studenten die verbonden zijn aan het logistiek onderwijs en onderzoek, kennis te laten maken met de luchtvracht en bijbehorende vervoers- en goederenprocessen. Tevens kunnen mensen uit de luchtvrachtsector kennismaken met het digitale vooraanmeldingsproces in de luchtvracht. De game die op de PC te spelen is, is onderdeel van het living lab van het onderzoeksproject CDM@Airports.

Inzicht in goederenafhandeling
Hoe krijg ik een efficiëntere en effectievere afhandeling voor elkaar? Waar moet ik op letten en hoe kan het afhandelingsproces sneller worden voltooid? Dat zijn de vragen waar spelers van het spel zich mee bezig houden. Meer snelheid en een betere efficiency levert immers meer geld op. De businessgame geeft betrokken stakeholders inzicht in de wijze waarop goederenstromen worden afgehandeld. Het toont de onderlinge relaties op een mainport tussen ketenpartijen. De intentie bestaat om in 2022 en in de verdere toekomst de businessgame te gebruiken voor iedere student, en dus toekomstige professional, die gaat starten in de wereld van de luchtvracht.

Fictieve inleg van €10.000
Voor beginnende spelers of studenten geldt een fictieve toegangsdrempel tot de game van €10.000 of minimaal 24 minuten spelen. De zeer gevorderde speler zou fictief €50.000 moeten kunnen verdienen. De tutorial, die is opgenomen in het spel legt alles uit. Aircargo@airports is ook voor nieuwkomers in de bedrijven op Schiphol die bij de vrachtlogistiek betrokken zijn. Let op: deze game kan verslavend werken!

Voortborduren op game Smartgate
Aircargo@airports is een voortzetting van een eerdere game genaamd Smartgate. In deze game-omgeving zitten actuele stakeholders zoals de expediteur, afhandelaar en de luchtvaartmaatschappij. Zo kunnen studenten de praktijksituatie simuleren bij de start bij een onderneming of de start van hun (afstudeer)onderzoek binnen de luchtvrachtindustrie.

spel

Waarom deze game?
De aanleiding voor deze game als onderwijsmiddel is het project TruckingCDM en het project CDM@Airports. Binnen deze projecten werken we in living labs waar voortdurend nieuwe studenten instromen. Veel studenten hebben geen idee wat de luchthaven en de bijbehorende afhandeling inhoudt. Dit jaar en komende jaren blijven veel studenten stage lopen en afstuderen binnen de luchtvracht-industrie. De ontwikkeling van de businessgame maakt het mogelijk om studenten en community stakeholders inzicht te geven in de goederenstromen en het bijbehorende logistieke proces. De businessgame voorziet in inzichten van dit vrachtproces aan de landzijde van airports. Met deze speelse omgeving komen studenten op een plezierige wijze in aanraking met het vrachtproces dat zich afspeelt op Schiphol en andere luchthavens.

Co-financiering
Hogeschool Inholland heeft in-kind uren ingebracht via Project Management en docent begeleidingsuren.   Daarnaast hebben een drietal bedrijven- ACN, Businessgaming en Cargohub- bijgedragen in de ontwikkeling van de game. De twaalf studenten van Inholland die participeren in het project CDM@Airports hebben deze game in verschillende proefversies gespeeld. Tevens is de game afgestemd met experts vanuit de luchtvracht.

Aircargo@airports is ontwikkeld door Florian Varkevisser, student aan de Universiteit van Utrecht. Het beheer van het spel ligt bij het lectoraat Logistiek en Complexiteit van Hogeschool Inholland. De werkelijke ontwikkelkosten liggen hoger dan het toegekende subsidie bedrag (en mede tot stand gekomen met financiering via de voucherregeling van de Topsector Logistiek). Er zijn vele uren besteed om tot dit gewenste niveau te komen.

Communicatie over resultaten en verspreiden van uitkomsten
Deze onderwijs- en onderzoekstool past in de samenwerking van het project TruckingCDM en het traject CDM@Airports. Aircargo@airports zal gebruikt worden in het curriculum van Hogeschool Inholland, ACN, Cargohub en de luchtvrachtcommunity. Tevens zullen de resultaten breder onder de aandacht worden gebracht en wordt de tool ook toegankelijk gemaakt voor gebruik door andere hogescholen. Hogeschool Inholland staat open voor verdere verdeling richting ROC’s, bijvoorbeeld het luchtvaart-college in Hoofddorp. De beroeps- en brancheorganisatie ACN is betrokken bij deze ontwikkeling maar ook bij de distributie van de game.

Ga naar Aircargo@airports en word snel en efficiënt in de luchtvracht!

Bron: Inholland

Geef de eerste reactie