Cross Chain Collaboration Center (4C)

Samenwerking tussen dienstverleners in de sierteelt

Beschrijving van het samenwerkingsverband Greenport Logistics, waarin 9 logistieke dienstverleners samenwerken in het transport van kwekers naar de klant. De samenwerking is in de afgelopen 10 jaar gegroeid met nieuwe activiteiten en deelnemers, en is een voorbeeld van een flexibel horizontaal samenwerkingsverband

Toelichting:
Greenport Logistics is een samenwerkingsverband van 9 logistieke dienstverleners in de sierteelt uit Nederland en Duitsland. De bedrijven werken samen in het transport van sierteeltproducten tussen kwekers en eindklanten Het samenwerkingsverband is al ruim 10 jaar actief, en de laatste jaren uitgebreid met nieuwe deelnemers. Deze toetreding laat zien dat een horizontale samenwerking flexibel kan worden ingericht, waarbij nieuwe toetreders worden toegelaten als ze aantoonbaar waarde toevoegen aan de samenwerking.. De basis van het netwerk van Greenport Logistics is het hub and spoke principe. Hierbij maken de leden gebruik van de depots. Dit zijn er tien verspreid over Nederland, Duitsland en België. Gebruikmakend van deze depots organiseert Greenport Logistics een maximale bundeling van vervoerstromen. Alle deelnemers bedienen een eigen regio, waarbinnen zij excelleren in de collectie en distributie. Gezamenlijk organiseert het samenwerkingsverband de spoke, dit zijn de verbindingen tussen de verschillende depots. Iedere deelnemer in het netwerk moet voldoen aan vaste standaarden, zoals onder meer de uitrusting van het materieel, het opleidingsniveau van de chauffeurs, IT-standaarden en slot- en venstertijden. Ook voor de uitwisseling van de orderdata zijn er standaarden ontwikkeld. Elke deelnemer wordt beoordeeld op deze standaarden en de performance in de dienstverlening.

Bekijk hier de website met meer informatie en het bericht over de toetreding van B. ter Riele Transport http://www.sierteeltnet.nl/bloemen-planten/nieuws/greenport-logistics-breidt-opnieuw-uit/

Terug naar stap 13 Terug naar overzicht

Geef de eerste reactie