Living Lab Xchange: versterken van de onderzoeksinfrastructuur

Een ‘living lab’ is een omgeving waar onderzoekers samen met mensen uit de praktijk innovaties in de ‘echte’ wereld kunnen testen en verbeteren. Voor  innovatie in de Topsector Logistiek spelen Living Lab programma’s een belangrijke rol. In het NWO-programma Duurzame Living Labs worden binnen acht Living Labs fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek en praktijkexperimenten gecombineerd. Tijdens de ‘Duurzame Living Lab Xchange’, die TKI Dinalog en NWO organiseerden op  19 januari  jl., ontmoetten onderzoekers van deze Living Labs elkaar om ervaringen en ideeën uit te wisselen.

Marloes ten Kate trapte de middag af met een introductie over het ontstaan van het programma Duurzame Living Labs, voor stond met Albert Veenstra (TKI Dinalog), en Marcus van Leeuwen (NWO-SIA) stil bij de belangrijke rol die de Living Labs kunnen spelen in het programma van de Topsector Logistiek. Hierna pitchten de projectleiders van de Living Labs in ieder 2 minuten hun Living Lab aan de ruim 70 deelnemers.

Albert Veenstra: “De Living Labs vormen de ruggengraat van de onderzoeksinfrastructuur die we in de Topsector Logistiek hebben ingericht.

Kennis delen

Na de aftrap gingen de deelnemers in twee deelsessies op interactieve wijze met elkaar in gesprek. Onder leiding van TKI Dinalog maakten ze nader kennis en wisselen uitdagingen en oplossingen uit.  De onderwerpen van de deelsessies liepen uiteen van community building, duurzame continuïteit en learning communities, tot omgaan met gevolgen van de coronamaatregelen voor het project en best bijvoorbeeld de rol van de Living Labs in de onderzoeksinfrastructuur van de Topsector Logistiek. Daarnaast kregen jonge onderzoekers betrokken bij de Living Labs een workshop scientific storytelling om het onderzoek nog beter en enthousiaster met de praktijk te kunnen verbinden.

Duurzame Living Labs

Het programma Duurzame Living Labs is een samenwerking van NWO, TKI Dinalog, Regieorgaan SIA en het ministerie van IenW voor de Topsector Logistiek met de Topsectoren Energie en Water & Maritiem. Op dit moment lopen er acht living labs binnen dit programma. In de Duurzame Living Labs wordt in een ecosysteem van partijen (bedrijven, kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen, TNO) en overheden) gewerkt aan meerjarige kennisopbouw op specifieke onderwerpen. Deze projecten dragen bij aan de toepassing en opschaling van nieuwe inzichten en oplossingen en op die manier aan structurele veranderingen in de logistieke sector. De Living Labs doen tot minimaal 2024 (toegepast) onderzoek en voeren praktische experimenten uit met bedrijven in de praktijk. Doel is te onderzoeken hoe innovatieve logistieke technologieën en concepten het beste werken, wat de waarde ervan is en hoe deze zo snel mogelijk in de praktijk geïmplementeerd kunnen worden. De onderwerpen beslaan Connected and Automated Transport, City Logistics, Data voor mobility as a service, Blockchain voor MKB en skills van de toekomst in de logistiek.

 

 

 

Geef de eerste reactie