Human Capital

Logistics Community Brabant op punt van beginnen

Het logistieke kenniscentrum, Logistics Community Brabant (LCB), begint morgen officieel. Het startsein van het LCB, bedoeld om de logistieke sector in Brabant te versterken, vindt plaats bij de Koninklijk Militaire Academie in Breda. Het logistiek kenniscentrum heeft een startsubsidie van 6 miljoen euro.

Het kennisplatform werd vorig jaar september gepresenteerd in Breda. Initiatiefnemers zijn de Technische Universiteit van Eindhoven, Universiteit Tilburg, de KMA in Breda (foto), de NHTV, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Breda. De NHTV is de uitvalsbasis van het nieuwe kenniscentrum. Ook kennisinstelling TKI Dinalog is betrokken bij het nieuwe platform dat voorafgaand aan de start van de provincie Noord-Brabant een subsidie ontving van 3 miljoen euro. De gemeente Breda voegde daar eenzelfde subsidiebedrag aan toe.

Sector vernieuwt onvoldoende
Uit cijfers blijkt dat een op de negen werkende Brabanders werkzaam is in de logistieke sector, dat zijn 160.000 mensen. Er gaat per jaar bijna 13 miljard euro in om. Probleem is dat de sector er nauwelijks in slaagt om zich te vernieuwen en daarmee concurrerend te zijn met identieke sectoren in de ons omringende landen.

Behoefte aan kennisplatform in Brabant
Volgens de initiatiefnemers van LCB bestaat er dan ook bij voornamelijk logistieke mkb-bedrijven in Brabant behoefte aan een kennisplatform waar zij met steun van kennisinstellingen en het onderwijs, hun bedrijfsvoering kunnen moderniseren. Ingespeeld wordt daarbij op trends als digitalisering, duurzaamheid, cyberveiligheid en complexer wordende toeleveringsketens. Verwachting is dat dankzij deze samenwerking logistieke bedrijven meer gaan innoveren doordat zij profiteren van de beschikbare kennis van de studenten op de hogescholen en universiteiten. Onderwijs- en kennisinstellingen kunnen op hun beurt voordeel putten uit de kennis van de bedrijven zelf.

Startbudget van 8,4 miljoen euro
Ongeveer 80 bedrijven hebben inmiddels een intentieverklaring getekend voor deelname aan het Brabantse kennisnetwerk. In totaal heeft de LCB daarvoor de komende tien jaar een begroting van 18 miljoen euro. Naast de subsidies van de gemeente Breda en de provincie wordt in de opstartfase het initiatief financieel gedragen door de deelnemende bedrijven middels bijdragen uit geleverde diensten. “Eigenlijk zitten we nu al op een budget van 8,4 miljoen want ook de kennisinstellingen leveren een bijdrage van 2,4 miljoen euro. Dit zijn de kosten die deze instellingen dragen voor de inzet van docenten en begeleiders. Daarnaast ontvangen we kennisgelden voor bijeenkomsten bij TKI/Dinalog”, zegt Ruud Weijmans, die als Business Knowledge Innovation Manager vanuit de NHTV nauw betrokken is bij de opzet van het platform. Volgens Weijmans gaan ook de deelnemende bedrijven na rato en omvang een bijdrage leveren. “De intentie is dat we over 8 jaar zelfredzaam zijn”, aldus Weijmans.

Studenten presenteren innovatieplannen
Tijdens de officiële start morgen van het LCB presenteren studenten en ondernemers op de KMA tijdens een innovatiemarkt hun innovatieplannen voor verbetering van logistiek in de transportsector, (maak)industrie, zorg, defensie en evenementenbranche. Ondernemers en andere geïnteresseerden kunnen presentaties bijwonen over invloedrijke trends en ontwikkelingen als virtual reality, robotisering, last mile, control towers en 3D-printen. Zij worden daarnaast geïnformeerd over logistieke projecten in de zorg. Deze hebben bijvoorbeeld als doel om wachttijden te verkleinen en verspilling van medicijnen tegen te gaan.

Onderhoud F-35
Defensie vertelt over de logistiek die nodig is voor onderhoud van de nieuwe F-35. De bijeenkomst begint om half vier ’s middags. De bijeenkomst op de KMA wordt afgesloten met de onthulling van het nieuwe logo van LCB.

Lees hier meer over de kick-off op 26 april.

Bron: logistiek.nl

 

Geef de eerste reactie