ICT & Informatievoorziening

Logistics & FinTech: veel kansen voor logistieke sector door inzet Fintech

Het Nederlandse initiatief Logistics & FinTech heeft vandaag een verkennend onderzoek gepubliceerd naar de invloed van financiële innovatie en technologie (Fintech) op de logistieke sector. Het onderzoek illustreert een breed aanbod van cross-sectorale oplossingen en samenwerkingen die veel essentiële processen verbeteren in de logistieke diensten. Fintech oplossingen bieden veel kansen om toegang te verschaffen tot kapitaalbronnen, (internationale) administratieve processen te verbeteren en risicomanagement in de logistieke industrie te professionaliseren.

Het Logistics & FinTech programma is opgezet om samenwerking tussen de twee sectoren aan te wakkeren en tegelijkertijd de zakelijke kansen identificeren voor Fintech bedrijven en logistieke dienstverleners. Gedurende één jaar wordt het programma vormgegeven door middel van onderzoek, evenementen en zogenaamde challenges. Logistics & FinTech is een gezamenlijk programma van het Dutch institute for advanced logistics Dinalog en financiële netwerkorganisatie Holland FinTech.

Het gepubliceerde onderzoek is gebaseerd op verdiepende interviews met marktexperts actief in de segmenten van Fintech en logistiek. De auteurs concluderen dat innovatie en digitalisering in de logistieke sector een veelbelovende vooruitgang kent maar desalniettemin een proactieve benadering vereist. De resultaten uit het onderzoek tonen dat Fintech oplossingen een veelbepalende factor zijn om efficiëntie van logistieke dienstverlening te bespoedigen. Hierbij hebben de auteurs drie focusgebieden bepaald: administratieve processen, facilitatie van ketenfinanciering en het bevorderen van internationale handel. Bovendien kunnen Fintech oplossingen ook het beheer en aanschaf van bedrijfsmiddelen vergemakkelijken zoals; machinerie, boedel en vastgoed.

Op deze gebieden heeft Logistics & FinTech ook een aantal actieve Fintech bedrijven geïdentificeerd in het onderzoek. Het versnipperde maar dynamische landschap van Fintech producten en diensten

zal naar verwachting in aantal en complexiteit toenemen in de komende jaren. Om hierin een sturende rol aan te nemen en samenwerking tussen logistieke bedrijven en innovatieve Fintech dienstverleners te bevorderen, richten Holland FinTech en Dinalog zich op de volgende zaken:

   • Creëren van meer collectief bewustzijn en begrip tussen partijen door het delen van begrijpelijke kennis op een toegankelijk platform.
   •  Uitnodigen van logistieke bedrijven, startups, banken, verzekeraars en andere relevante organisaties om samen nieuwe oplossingen te verkennen en toe te passen in specifieke use- cases.
   •   Ondersteunen van matchmaking en het opzetten van pilots of andere samenwerkingsverbanden om toepasbaarheid te testen in de logistieke markt.
   •   Betrekken van relevante stakeholders bij het identificeren van bestaande uitdagingen (challenges) en het stellen van nieuwe doelen (beschreven in een white paper).

  Download hier de summary

Geef de eerste reactie