Service Logistiek

Whitepaper: Logistiek in een circulaire kapitaalintensieve maakindustrie

Logistiek is één van de negen aangewezen topsectoren die in Nederland extra aandacht verdient. Voor elk van deze topsectoren geldt dat ze ook mee moeten gaan in de transitie naar een circulaire economie. Logistiek speelt een cruciale rol in het sluiten van kringlopen, zeker als het gaat om kapitaalintensieve goederen die hun waarde over langere tijd behouden. Copper8 is door de Topsector Logistiek gevraagd om te onderzoeken wat de belangrijkste logistieke kennisvragen zijn bij de transitie naar een circulaire kapitaalintensieve maakindustrie.

De transitie naar de circulaire economie leidt tot langduriger en hoogwaardiger gebruik van producten en materialen. Hierbij hoort een hogere mate van onderhoud, reparatie, herstel en hergebruik waardoor nieuwe waardeketens ontstaan. Dit leidt tot nieuwe logistieke uitdagingen rond transport, voorraadbeheer, ketenregie en servicelogistiek. In de whitepaper zijn deze uitdagingen voor verschillende logistieke stromen gevat in een uitdagende visual op basis van negen cases.

Jasper de Graaf: “De transitie naar een circulaire economie vraagt veel van sectoren, ook van logistiek, maar biedt tegelijkertijd kansen. Zeker in de kapitaalintensieve maakindustrie waar al veel ervaring is met servicelogistiek en daarmee een goede uitgangspositie om ketens echt circulair te maken.Context

De transitie naar de circulaire economie leidt tot langduriger en hoogwaardiger gebruik van producten en materialen. Hierbij hoort een hogere mate van onderhoud, reparatie, herstel en hergebruik waardoor nieuwe waardeketens ontstaan. Dit leidt tot nieuwe logistieke uitdagingen rond transport, voorraadbeheer, ketenregie en servicelogistiek. Deze uitdagingen zijn gevat in cases, aan de hand van uitgevoerde interviews, voor de verschillende logistieke stromen.

De vraag
Ondersteun ons bij het ophalen van de belangrijkste kennisvragen voor de logistieke sector in relatie tot de kapitaalintensieve maakindustrie in de transitie naar een circulaire economie.

De vereisten
Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Topsector Logistiek en achterliggende organisaties TKI Dinalog en Stichting Connekt. Door informatie op te halen uit de netwerken van deze organisaties worden kennisvragen opgehaald die over de hele breedte spelen. Hierdoor ontstaat draagvlak en kunnen de verschillende organisaties in een volgende fase gezamenlijk aan uitwerking van dezelfde kennisvragen werken.

Het proces
We zijn gestart met het karakteriseren van de kapitaalintensieve maakindustrie omdat hier geen eenduidige definitie voor bestaat. Daarnaast is bekeken welke logistieke stromen te onderscheiden zijn. Vervolgens hebben we producenten en gebruikers van kapitaalintensieve goederen evenals logistieke partijen geïnterviewd om op te halen welke logistieke uitdagingen er spelen bij de transitie naar een circulair model. De opgehaalde inzichten zijn getoetst met een klankbordgroep, bestaande uit logistieke experts uit wetenschap en bedrijfsleven.

Het resultaat
De belangrijkste logistieke kennisvragen voor een circulaire kapitaalintensieve maakindustrie zijn samengevat in een whitepaper. Hierin wordt ingegaan op het onderscheid tussen verschillende logistieke stromen en hoe deze veranderen richting een circulair model. De kennisvragen zijn uitgediept aan de hand van casebeschrijvingen van de geïnterviewde partijen. De whitepaper zal door de Topsector Logistiek gebruikt worden om verder onderzoek op te zetten en verschillende partijen met dezelfde logistieke vraag aan elkaar te verbinden.

Bron: www.copper8.com

Geef de eerste reactie