Logistiek is dé verbinding voor uitdagingen in de zorg

Logistiek speelt een cruciale rol in de leefbare samenleving. De wijkgerichte aanpak met buurtconciërges verbindt zorg, welzijn en logistiek.

We hebben de verantwoordelijkheid om de samenleving leefbaar te houden, daar speelt ook de logistieke sector een cruciale rol in. Daarvoor is het wel nodig dat er stevige verbinding is met de uitdagingen die in sectoren actueel zijn. Neem nou gezondheid en zorg. Mensen willen graag verbonden zijn met hun omgeving en meedoen in de maatschappij. Dat kan het beste in de eigen leefomgeving, maar het kan zijn dat je daar hulp en zorg bij nodig hebt. Het is dan vaak een logistieke puzzel die gelegd moet worden om de juiste hulpmiddelen, medicijnen, voeding, maar ook aandacht op de juiste plek te krijgen op het juiste moment.

Living lab

Drie jaar geleden is het living lab SSCMH opgezet met als doel om een wijkservicecentrum op te zetten waar buurtconciërges zich als spin in het web begeven tussen bewoners, vrijwilligers, zorginstellingen en de gemeente. Zorgbehoevende bewoners van de wijk kunnen zo langer thuis blijven wonen, dit is een groot maatschappelijk probleem waar logistiek DE oplossing is, door het zo efficiënt mogelijk is te richten. Ze krijgen medicijnen en maaltijden thuisgebracht door de buurtconciërges, die ook een praatje met ze maken en een oogje in het zeil houden. Daar komt natuurlijk een flinke logistieke component bij kijken. Het is enorm belangrijk dat die logistiek zo efficiënt en soepel mogelijk verloopt. Er is met veel data en wiskundige modellen gerekend en gekeken naar het optimaliseren van routes en reistijden. Het optimaliseren van de routes is van groot belang, omdat thuiszorgmedewerkers – en in dit geval de buurtconciërges – onder enorme tijdsdruk staan.

De Topsector Logistiek en TKI Dinalog werken samen met burgers om wie het gaat, en de organisaties die hulp en zorg bieden, samen om oplossingen te bieden. De buurtconciërge is een bijzonder voorbeeld waarbij dat is gelukt. De buurtconciërge maakt verbinding mogelijk en geeft mensen het gevoel dat ze ertoe doen. Het mooie aan dit concept is dat je ziet hoeveel waarde de professional dan zelf ervaart. Logistiek maakt dan mooie verbindingen mogelijk. Juist door de hulp van Topsector Logistiek en TKI Dinalog en de onderzoeken die zijn gedaan kunnen mensen langer thuis blijven wonen.

Wil jij ook aan de slag in jouw wijk? Neem dan contact op met Bas van Bree, programmamanager bij TKI Dinalog, het kennisinstituut voor de Topsector Logistiek – bree@dinalog.nl

Geef de eerste reactie