Duurzaamheid

Logistiek vraagstuk op weg naar circulaire business?

TKI Dinalog organiseert samen met Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA, Lectorenplatform Logistiek (LOGITIMO), Het Groene Brein en Stichting Transactieland op 31 oktober de werkconferentie Logistiek in de Circulaire Economie. De werkconferentie zal plaatsvinden van 10:00 tot 18:00 bij KAS evenementenlocatie, een creatieve omgeving met uitzicht over de oude binnenstad van Woerden.

Centraal staan co-creatie sessies waarbij we aan de hand van use cases aan de slag gaan met de rol van de logistiek in de circulaire economie. We willen ondernemers in de logistieke sector inspireren om ook actie te ondernemen.

Zelf als bedrijf of organisatie een concreet vraagstuk of succesverhaal als use case presenteren? Mail ons.

Programma op hoofdlijnen:

Plenaire start over de rol van de logistiek in de circulaire economie:
– Wat gebeurt er al in deze transitie?
– Welke rol pakken kennisinstellingen en bedrijfsleven op dit moment?

Co-creatie sessies aan de hand van use cases:
– Waar lopen ondernemers tegenaan in de transitie naar de circulaire economie?
– Maar ook; wat zijn de successen die al worden geboekt?

Use cases worden besproken aan de hand van de volgende thema’s:

Service logistiek: In de circulaire economie zullen consumenten bij meer producten niet langer betalen voor bezit maar voor gebruik: dit betekent dat er meer onderhoud, reparatie en andere service nodig is. Het is een bekende logistieke uitdaging om dit slim en duurzaam te organiseren.

Ketenregie: In een circulaire economie worden bedrijven in een waardeketen meer afhankelijk van elkaar, waardoor er nieuwe vormen van samenwerking nodig zijn. De logistieke sector is ervaren met het denken in ketens en netwerken en is bekend met de rol van ketenregisseur. Deze rol kan worden toegepast om partijen in een circulaire waardeketen slim te laten samenwerken.

Stadslogistiek: De circulaire economie vraagt om hoogwaardig hergebruik van producten en materialen. Dit betekent dat er nieuwe eisen zullen worden gesteld aan inzameling van afgedankt producten en materialen. Dit heeft consequenties voor de frequentie, intensiteit en modules binnen de stadslogistiek.

Informatie en Materiaalstromenmanagement: In de circulaire economie worden materiaalstromen en informatiestromen meer en meer aan elkaar gekoppeld. Zo weet men altijd waar materialen zijn en of er kansen zijn transport van verschillende ketens slim te combineren. Deze kennis biedt kansen om circulaire ketens te optimaliseren door retourlogistiek slim in te richten, beschikbare reststromen te identificeren en meer (invloed op) kwaliteit te kunnen leveren tijdens transport.

Aan het einde concluderen we waar de behoeftes zitten:
– Is er nog nieuwe kennis nodig?
– Welke beleidsaanpassingen kunnen helpen in de transitie?
– Hoe inspireren we de sector om actief stappen te zetten?

Deelnemen aan deze conferentie? Klik hier.

Geef de eerste reactie