Cross Chain Collaboration Center (4C)

Logistiek Brabant geeft innovatie extra impuls

Bijna veertig logistieke bedrijven en organisaties uit Noord-Brabant hebben vrijdag 29 augustus, voorafgaand aan de jaarlijkse koningshoevenontmoeting, gezamenlijk een manifest ondertekend met als doel om innovatie in hun sector een extra impuls te geven. Zowel verladers als vervoerders hebben zich bereid verklaard om innovaties te delen met andere bedrijven uit de regio en hun bijdrage te leveren aan de kennisontwikkeling in de provincie. “Wij willen met Noord-Brabant een gidsprovincie zijn. We hebben de potentie om die ambitie waar te maken”, vertelt Willem Heeren, voorzitter van de taskforce Logistieke Agenda Brabant. Jan Hommen, president-commissaris van de BOM: “Als we alle aanwezige kennis en talent mobiliseren, kan Brabant de hotspot van de hele logistieke wereld worden.”

 

Noord-Brabant vervult een belangrijke rol binnen Nederland Logistiekland. Deze provincie biedt plaats aan maar liefst dertig procent van alle Nederlandse warehouses, die samen met alle daaraan gerelateerde activiteiten goed zijn voor twaalf procent van de totale werkgelegenheid in Noord-Brabant. De provincie wil die koppositie verder uitbouwen door volop in te zetten op innovatie, maar constateert dat veel logistieke innovaties zich – onbewust of niet – afspelen achter gesloten deuren. Bovendien blijven die innovaties vaak beperkt tot de grotere bedrijven en MKB-bedrijven die in nichemarkten actief zijn. “Hoewel enkele partijen met mooie initiatieven bezig zijn, is de logistiek nog steeds een vrij traditionele sector. We zullen moeten versnellen om onze positie te versterken”, stelt Willem Heeren van de taskforce Logistieke Agenda Brabant, dat het initiatief voor het manifest heeft genomen.

 

Een beter innovatieklimaat
Met de ondertekening van een manifest voorafgaand aan de jaarlijkse Koningshoeven-ontmoeting in Berkel-Enschot onderschrijven een groot aantal logistieke bedrijven en organisaties de noodzaak om het innovatieklimaat in de provincie te verbeteren. Zij verklaren zich bereid om hun innovaties te delen met andere bedrijven en deel te nemen aan logistieke innovatietrajecten in de regio. Zij gaan actief stagiaires van logistieke kennisinstellingen inzetten en moderne on-the-job-trainingen gebruiken om de kennisontwikkeling in de provincie te stimuleren. Tot slot zullen zij een bijdrage leveren aan de promotie van Noord-Brabant als logistieke hotspot van Nederland.
Leon Janssen, ceo van DB Schenker Logistics Nederland, was de eerste die zijn handtekening onder het manifest plaatste. Hij werd gevolgd door bijna veertig collega’s.

 

Vier speerpunten
Het manifest is het resultaat van een eerdere analyse van het innovatieklimaat in de provincie door de taskforce Logistieke Agenda Brabant. Daaruit blijkt dat in de sector al veel innovatie plaatsvindt, maar dat die onvoldoende zichtbaar is en onvoldoende doorwerkt in het MKB. Uit diezelfde analyse zijn vier speerpunten voor innovatie gedestilleerd, waarop de ondertekenaars van het manifest de komende jaren willen inzetten:
1. Nieuwe intermodale diensten
2. Regisseren van goederenstromen
3. Leren door serious gaming
4. Implementeren van innovaties in warehouses
Heeren: “Op vervoer gaan we het in Nederland verliezen. We beschikken echter over de kennis om die vervoersstromen te regisseren. Daarop moeten we inzetten.”

 

Delen biedt concurrentievoordeel
Het manifest vormt het startpunt van een brede beweging van logistieke bedrijven, kennisinstellingen, ontwikkelingsmaatschappijen, provincie en gemeenten. Verladers en vervoerders die hun innovaties in logistieke netwerken en warehousesystemen willen delen, krijgen daarvoor een podium in Brabant. In elke regio (West, Midden, Noordoost en Zuidoost) gaat een business developer aan het werk om bedrijven te koppelen en – eventueel in de vorm van consortia – sneller vooruitgang te boeken. Tot slot gaan alle bedrijven en organisaties samenwerken om de logistieke hotspot Brabant met inzet van moderne middelen zoals apps beter te verkopen.
Heeren geeft in zijn toelichting op het manifest aan dat het verbeteren van de samenwerking in de traditionele logistieke sector een grote uitdaging is. Hij verwijst echter naar de bedrijven die zich wel openstellen en vaak het meest succesvol zijn. “Dat zijn de bedrijven met een snellere groei, een hogere marge en een grotere continuïteit. Bedrijven die bereid zijn te delen, beschikken over een concurrentievoordeel.”

 

“Kennis en talent mobiliseren”
In zijn speech tijdens de Koningshoeven-ontmoeting verklaarde Jan Hommen, ceo van KPMG en President-commissaris van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), dat het manifest hem uit het hart is gegrepen. “We zijn in transport en logistiek op grenzen gestuit. Meer asfalt is geen oplossing. We moeten van meer transport naar slimmer transport. Wij staan voor de uitdaging om de logistieke kosten te verminderen en tegelijkertijd de toegevoegde waarde van deze sector te vergroten. Als we alle aanwezige kennis en talent mobiliseren, kan Brabant de hotspot van de hele logistieke wereld worden.”
Hommen riep de zevenhonderd aanwezige bestuurders en ondernemers op om een bijdrage te leveren. “Ik nodig jullie uit om plannen te ontwikkelen voor een betere logistiek, voor een betere aansturing van onze goederenstromen. Daarmee kunnen we morgen beginnen.

 

Bron: www.bom.nl

Geef de eerste reactie