Internationale samenwerking

Logistieke innovatie bij Vlaamse bedrijven: Technologymapping

Grenzeloze Logistiek maakt deel uit van het Vlaams-Nederlandse Interreg-project dat als doel heeft de logistieke sector in de grensregio Vlaanderen – Nederland op duurzame wijze te verstevigen door de samenwerking tussen de vele logistieke bedrijven te versterken en hun innovatiekracht te ondersteunen.

Binnen dit project bracht het VIL in samenwerking met POM Antwerpen en Dinalog het innovatiepotentieel van de Vlaamse logistieke sector in beeld. Dit werkpakket kreeg de naam ‘Technologymapping’. Het onderzoek gebeurde aan de hand van een uitgebreide bevraging binnen de Vlaamse logistieke sector. Dinalog toetste vervolgens de Vlaamse bevindingen af aan de Nederlandse logistieke sector en maakte aldus een internationale vertaalslag. De resultaten van het gehele onderzoek leveren de basis voor verder toepassingsgericht onderzoek dat de bedrijven sterker moet maken.

Dit onderzoek sluit naadloos aan bij de activiteiten van het VIL dat de logistieke sector in Vlaanderen duurzaam wil ondersteunen en versterken in haar competitiviteit. Hierbij is innovatie een hefboom. Samenwerking en clustering van kennis staat eveneens hoog op de agenda, met deelname aan twee Europese projecten (SoCool@EU en Grenzeloze logistiek) en partnerships met organisaties in het buitenland zoals Dinalog, The House of Logistics in Frankfurt en Zaragoza Logistics Center.

Deze marktbevraging levert ook voor POM Antwerpen een bijdrage in de realisatie van één van haar doelstellingen, met name de logistieke sector ondersteunen en verankeren. Andere actielijnen waarin POM Antwerpen binnen ‘Grenzeloze Logistiek’ het voortouw neemt, zijn onder meer de ontwikkeling van een slim logistiek bedrijventerrein en het verkennen van de mogelijkheden van zeppelintransport. De provincie Antwerpen kan zich immers op lange termijn als logistieke draaischijf slechts handhaven, wanneer op intelligente wijze wordt omgegaan met knelpunten als ruimtegebruik en mobiliteit. Stevig de vinger aan de pols houden van de in deze regio investerende bedrijven is dan ook noodzakelijk. Ook in dat kader levert dit onderzoek waardevolle informatie.

Geef de eerste reactie