Duurzaamheid

‘Logistieke innovatie via Topsector is voor maatschappelijke doelen’

Lees hier het gehele interview van Niels Agatz samen met Bart Pals – Hoofdredacteur Nieuwsblad Transport

Niels Agatz is de nieuwe wetenschappelijk directeur van TKI Dinalog. De logistieke onderzoeksprojecten van het instituut moeten de komende jaren vooral een bijdrage leveren aan brede maatschappelijke uitdagingen, zoals duurzaamheid, vindt hij.

Wat is je opdracht als wetenschappelijk directeur?

Aan de ene kant is het om de onderzoeksagenda uit te stippelen voor de komende jaren. Aan de andere kant om te zorgen voor de continuïteit van de geldstromen vanuit de overheid, om innovatieve projecten binnen de logistiek te kunnen blijven financieren en het budget zo goed mogelijk te besteden.

Je voorganger Albert Veenstra was verantwoordelijk voor zowel de wetenschappelijke als de operationele kant. Dat is nu veranderd?

Ja, omdat ik actief wil blijven in het onderwijs en onderzoek – ik ben associate professor Last-Mile Supply Chain Operations aan de Rotterdam School of Management –, hebben we de functie gesplitst. Ik ben twee dagen per week actief voor TKI als wetenschappelijk directeur en wat meer extern gefocust op de wetenschapsagenda en de stakeholders. Daarnaast is Bas van Bree nu operationeel directeur om ervoor te zorgen dat de dagelijkse praktijk binnen TKI goed blijft draaien.

Wat zijn de komende jaren de speerpunten voor de logistieke sector waaraan TKI een bijdrage levert?

Duurzaamheid en de hele transitie waarmee we als maatschappij de komende tien jaar te maken krijgen. En dat is niet alleen de energietransitie, het gaat verder. Het betreft alles wat met klimaatverandering en met een meer duurzame economie te maken heeft, zoals de circulaire economie en bewegingen richting lokale productie, en de rol die supply chains hierbij kunnen spelen.

Ligt die taak bij de logistiek of bij de industrie?

Logistiek zou hierbij een wat meer leidende rol kunnen pakken in plaats van ‘u vraagt, wij draaien’. Als TKI helpen wij de bedrijven die hierin een stapje verder willen gaan en die nu al nadenken over hoe de wereld eruit ziet over vijf of tien jaar en zich ook alvast willen aanpassen. We moeten als sector groter denken dan alleen de logistiek.

Wat gaat TKI doen om te helpen?

Onze rol is om kennisinstellingen – zoals universiteiten, hogescholen en onderzoeksorganisaties – en overheden en bedrijven samen te brengen in innovatieve projecten. Dat is de afgelopen tien jaar al vrij succesvol geweest, dus dat zetten we voort. Er is veel kennis waar we als sector meerwaarde uit kunnen halen. Soms is daarbij een steuntje in de rug nodig om al die partijen van elkaar te laten profiteren.

Zit er al iets in de pijplijn wat snel een verschil gaat maken?

Er lopen veel projecten, zoals het Spark Living Lab dat zich richt op het onderzoeken van blockchain-technologie in toeleveringsketens en logistiek. Of het project Fundaments of a Construction Logistics Control Tower voor de bouwlogistiek. En Dynaplex: hierin wordt een blauwdruk van een toolbox ontwikkeld om bedrijven te ondersteunen bij data gestuurde logistieke beslissingsproblemen in onzekere omgevingen. De komende jaren gaan we nog beter naar de buitenwereld communiceren waar we mee bezig zijn en wat de projecten daadwerkelijk opleveren.

Het blijft inderdaad een uitdaging om academische resultaten te implementeren in de dagelijkse praktijk van ondernemers.

Als 30% van de projecten tot daadwerkelijke innovatie leidt in logistiek Nederland, dan zijn we tevreden. Innovatie betekent ook dat dingen niet altijd meteen lukken. Soms kan het goed zijn om niet alleen het succes te meten zodra het project is afgelopen, maar om een paar jaar later er nogmaals naar te kijken. Het kan zijn dat een project net te vroeg is, maar er wel alvast zaadjes worden geplant. En soms is een negatieve uitkomst van een onderzoek ook leerzaam, hoewel dat minder vaak naar buiten wordt gebracht.

Wij krijgen als krant inderdaad nooit persberichten over mislukte innovaties.

Wetenschappelijke tijdschriften zouden wat vaker moeten publiceren over mislukte experimenten. Dat is goed voor de wetenschap, daar leer je misschien nog wel meer van. Zo was ik betrokken bij projecten op het gebied van truck platooning. Gaandeweg werd steeds meer duidelijk dat de directe voordelen in termen van brandstofbesparing in het drukke Nederlandse wegennetwerk vrij klein zijn. Platooning is wel een mooie tussenstap naar volledig autonome trucks, maar de voordelen zitten op een ander vlak dan we eerst dachten.

Wat ga je zelf anders doen dan je voorganger?

Ik wil de komende tijd nog meer het accent te leggen op duurzaamheid, zodat we daarvoor een grotere bijdrage kunnen leveren. Het is een van de grote uitdagingen waar we als maatschappij een antwoord op moeten vinden. De afgelopen jaren was TKI iets pragmatischer ingesteld; we deden eigenlijk op alle terreinen projecten. We gaan nu iets meer keuzes maken met een herkenbaar motief. Ieder project moet een bijdrage leveren aan een duurzame logistieke sector.

Bron: Nieuwsblad Transport

Geef de eerste reactie