Human Capital

Logistieke middag MBO en HBO

Op 21 juni vond een drukbezochte logistieke middag plaats met de centra van de topsector Logistiek. Met 12 ROC’s en 5 van de 6 Kennis DC’s werd de logistieke middag georganiseerd in samenwerking met Platform Beta Techniek. Doelstelling van deze middag was om via onderlinge kennisdeling en kennismaking tussen logistiek MBO & HBO kennis en good practices uit te wisselen én samenwerkingsmogelijkheden te identificeren. Specifieke focus lag op publiek-private samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven in de logistieke sector. Vanuit het hbo werden twee presentaties verzorgd, door het Centre of Expertise Logistiek en door het Kennis DC Limburg (Fontys) in samenwerking met het Centre voor Logistiek Vakmanschap, Gilde Opleidingen. Vervolgens deelde het Centrum voor Vakmanschap, Logistics en Warehousing,Beyond van het ROC Leeuwenborgh zijn ervaringen met de aanwezigen.

De presentaties van de centra gingen in op de succesfactoren, grootste uitdagingen en do’s en don’ts, wat maakt een PPS in de logistiek succesvol? Onderlinge samenwerking tussen de centra, actieve kennisuitwisseling met bedrijven en overheden en verbinding tussen betrokkenen door onderling vertrouwen zijn daarbij kernwoorden. In een interactieve setting onder leiding van Dinalog brachten de deelnemers daarna uitdagingen in kaart waar (RIF) aanvragers tegenaan lopen en werden antwoorden geformuleerd en mogelijkheden voor (verdere) samenwerking geïdentificeerd. De uitkomsten van de interactieve sessie zijn vervolgens plenair besproken zodat onderling kennis gedeeld werd over randvoorwaarden voor succesvolle aanpakken. In het najaar vindt een vervolg op deze middag plaats bij een van de centra waarbij ingezoomd wordt op een specifiek thema zoals bijvoorbeeld het gezamenlijk ontwikkelen van doorlopende leerlijnen of het gezamenlijk benaderen van het bedrijfsleven.

Laat alle 2 reacties zien