Human Capital

Logistieke sector geïnspireerd door efficiëntie internet: RUG ontvangt in 2018 deelnemers aan het 5e International Physical Internet Conference

Goederen die ‘zelf’ hun route en vervoersmiddel kiezen in open en met elkaar verbonden logistieke netwerken, in plaats van in vastgelegde routes die gebruik maken van gesloten netwerken. Dit “Physical Internet” is een toekomstbeeld voor de logistieke sector. Van 18–21 juni 2018 zal de Rijksuniversiteit Groningen samen met de Nederlandse logistieke sector een groot internationaal congres over dit onderwerp organiseren. ‘We verwachten ruim 200 gasten te ontvangen in Groningen uit de wetenschap, industrie en overheden’, aldus professor Iris Vis, verbonden aan het Centre for Operational Excellence van de RUG. ‘We gaan ervaringen en onderzoeksresultaten uitwisselen om de volgende stappen te zetten richting de realisatie van het Physical Internet.’

Na vier succesvolle eerdere edities in Quebec, Parijs, Atlanta en Graz, is in juni 2018 de stad Groningen het toneel van de 5e editie van de International Physical Internet Conference. Het congresprogramma wordt samengesteld door een commissie van vertegenwoordigers van verschillende Nederlandse Universiteiten, TKI Dinalog en bedrijven. Nieuw in deze editie van het congres zijn een competitie voor studenten en een PhD Colloquium.

Physical Internet
Op dit moment bestaat het mondiale logistieke systeem uit vele eigen netwerken, elk met hun eigen opslagruimtes, eigen vervoersmiddelen en eigen contracten met vervoerders. Omdat deze eigen netwerken relatief slecht op elkaar zijn aangesloten, rijden vrachtwagens vaak (deels) geladen heen en leeg weer terug. Ook de bezettingsgraad van opslagruimte is niet altijd even hoog. Het ‘Physical Internet’ kan een oplossing zijn om de stap te zetten naar een schoner en efficiënter logistiek systeem. Naar analogie van zijn digitale evenknie mikt het Physical Internet op naadloos op elkaar aangesloten logistieke netwerken, waarin vervoersmiddelen en opslagruimte vrijelijk en eenvoudig gedeeld kunnen worden. Dit vergt een ommezwaai in het huidige logistieke denken – zowel in wetenschappelijk onderzoek als in de praktijk

Onderzoek: pionieren in wetenschap en praktijk
Binnen het onderzoeksproject “Towards Virtual Ports in a Physical Internet” staat de rol van havens in het Physical Internet centraal. Naast conceptueel onderzoek, worden ook beslissingsondersteunende modellen ontwikkeld voor het plannen van logistieke operaties in havens en hun achterland. Dit is het eerste Nederlandse onderzoeksproject naar Physical Internet en is wereldwijd gezien het eerste project waarin de rol van havens binnen het Physical Internet centraal staat. Projectpartners zijn Groningen Seaports en het Havenbedrijf Rotterdam en de onderzoekers zijn Iris Vis, Kees Jan Roodbergen, Paul Buijs, Leandro Coelho, Gerlach van der Heide en Jon Hummel van de Rijksuniversiteit Groningen en Lori Tavasszy en Patrick Fahim van de Technische Universiteit Delft.

Het Center for Operational Excellence (COPE) van de RUG werkt ook op andere vlakken aan het ontdekken en ontwerpen van bouwstenen voor het Physical Internet en kennisoverdracht binnen de sector. In oktober 2015 was Iris Vis van COPE mede-ontwerper en ondertekenaar namens TKI Dinalog van een memorandum van overeenstemming over gezamenlijk onderzoek door TKI Dinalog, het Vlaams Instituut voor Logistiek en de Amerikaanse topuniversiteit Georgia Tech. Ook was Vis namens TKI Dinalog en de RUG een van de organisatoren van het internationale seminar dat in april 2017 in Atlanta over Physical Internet en de rol van havens daarbinnen is gehouden. En op 5 juli jongstleden ontving Iris Vis tijdens het 4e International Physical Internet Congres in Graz een Physical Internet Pioneer Award voor haar betrokkenheid en activiteiten bij de totstandkoming van het Physical Internet.

TKI Dinalog is bij de ontwikkeling van het Physical Internet betrokken via actieve participatie in het European Technology Platform ALICE waar het innovatie door het Physical Internet de kern is van het bereiken van 30% verbetering van logistieke prestatie van Europa. TKI Dinalog is tevens projectpartner in het Europese samenwerkingsproject SENSE “Accelerating the Path Towards Physical Internet.

Physical Internet in RUG onderwijs
In het onderwijs aan studenten is ook aandacht voor concept van het Physical Internet. Zo start deze maand over dit onderwerp een zogeheten Learning Community, waar de connectie met het bedrijfsleven een grote rol in speelt. Onderzoekers Paul Buijs en Wout van Wezel werken samen met studenten verder aan het ontwikkelen van kennis over het Physical Internet en gaan op zoek naar mogelijke praktische implementaties in de regio.

Bekijk hieronder een korte introductie over het concept Physical Internet.

Geef de eerste reactie