Logistieke sector kiest opnieuw West-Brabant tot sterkste logistieke regio

De beste regio in Nederland voor logistieke bedrijvigheid? Dat is opnieuw West-Brabant. Dat is de conclusie van het panel van 27 deskundigen uit de logistieke sector in het kader van de verkiezing “Logistieke Hotspot van het Jaar 2018”. West-Brabant komt als beste uit de bus, voor respectievelijk Tilburg-Waalwijk en Venlo-Venray.

Motivatie
De experts hebben aan 28 Nederlandse hotspots punten toegekend op drie hoofdonderdelen: personeel, bouwgrond/panden en gemeentelijke ondersteuning. Onze regio wordt met name gewaardeerd om de beschikbaarheid van bouwgrond en panden.

Als vierde onderdeel telden de voorkeursstemmen mee voor een aantal onderwerpen, onder andere mentaliteit personeel, infrastructuur, bereikbaarheid, mate van nationale e-fulfilment, mate van crossborder e-commerce logistiek en de meest geschikte nationale distributie hotspot. De experts kiezen hier West-Brabant als beste regio ten aanzien van bereikbaarheid, en motivatie en inzet van personeel. Hierbij wordt ook verwezen naar de goede werkmentaliteit en de aansluiting vanuit kennisinstellingen.

Doorpakken
De waardering van de experts uit de logistieke sector is een bevestiging dat we op de goede weg zijn. Een aandachtspunt ligt echter op het gebied van ruimte en het vinden van voldoende logistieke arbeidskrachten. Dit is, net als in andere logistieke regio’s in Nederland, een uitdaging. Verslimmen, verduurzamen en gezamenlijk optrekken door overheid, bedrijfsleven en onderwijs zijn de belangrijke voorwaarden om dergelijke uitdagingen het hoofd te bieden. Het regionale logistieke programma waar de regio gezamenlijk aan bouwt, moet ervoor zorgen dat West-Brabant ook in de toekomst een innovatieve en sterke economische logistieke topregio blijft waar bedrijven kunnen groeien en nieuwe bedrijven zich graag willen, en kunnen, vestigen.

Trotse partners
Vertegenwoordigers van ondernemers, onderwijs en overheid reageren enthousiast op de herverkiezing:

Henk Rosman, directeur REWIN West-Brabant
“Mooi resultaat van de samenwerking in ons regionaal gedragen logistieke programma. Is een enorme stimulans om daar mee door te gaan en de logistiek in West Brabant steeds slimmer te maken.”

Jack Zagers, directeur eigenaar Otentic Logistics, Oosterhout
“Deze uitslag is een erkenning voor de energie en samenwerking die in West-Brabant door ondernemers, overheid en onderwijs in de logistieke ontwikkeling geïnvesteerd wordt. Maar er valt nog veel meer te winnen. Het samen oppakken van triple helix projecten biedt ons de kansen om dat te doen, dus we gaan deze ontwikkeling zeker voortzetten.”

Rob Neutelings, voorzitter Raad van Bestuur ROC West-Brabant
“Ik ben trots op de regio die opnieuw gekozen is als hotspot. Vanuit onderwijs doen we ons uiterste best om de sector op peil te houden. Het MBO speelt daarin een belangrijke rol. We zijn ook blij dat we kunnen meewerken aan de totstandkoming van de Associate Degree Logistiek opleiding die Avans in Roosendaal start. Deze tweejarige opleiding biedt kandidaten meer mogelijkheden op de arbeidsmarkt en biedt de sector een nieuwe pool van goed opgeleide medewerkers. ”

Jacques Niederer, burgemeester gemeente Roosendaal
“Dat West-Brabant opnieuw dé logistieke hotspot van Nederland is heeft zeker te maken met nieuwe vestigingen, zoals Lidl in Roosendaal, en andere ontwikkelingen in onze regio. Daarnaast speelt ook de expansie van bestaande logistieke bedrijven een grote rol. Denk bijvoorbeeld aan Bas Logistics in Etten-Leur en Mepavex in Bergen op Zoom. De rol van REWIN, als trekker van het samenwerkingsverband CONNECTED West-Brabant, en de rol van alle gemeenten en onderwijsinstellingen is cruciaal en ‘betaalt’ zich nu uit in het opnieuw uitverkoren zijn tot dé logistieke hotspot van Nederland. Hier zijn wij met z’n allen heel trots op”

Bron: REWIN

Geef de eerste reactie