Maintenance en Service Logistiek slaan handen inéén

De Nederlandse Onderhoudsmarkt heeft een omvang van tussen de 30-35 miljard euro. Dit is ongeveer vier procent van het Bruto Binnenlands Product (BBP). De totale sector biedt werkgelegenheid aan zo’n 280.000-300.000 onderhoudsprofessionals. Daarmee is ongeveer vier procent van de werkzame bevolking in Nederland actief in de onderhoudssector.

Met een toegevoegde waarde van 53 miljard euro per jaar en 646.000 arbeidsplaatsen is logistiek van groot economisch belang. Dat zijn niet alleen bedrijven die een product vervoeren of overslaan, maar ook logistieke en supply chain functies binnen verladende bedrijven. De Topsector Logistiek ondersteunt bedrijven uit de andere (top)sectoren; hun kosten bestaan voor 8-18% uit logistiek. Voor deze bedrijven is goede logistiek bepalend voor de tijdigheid en lever-betrouwbaarheid en daarmee voor hun marktpositie.

Met de ondertekening van afspraken, hebben vier partijen uit beide sectoren een handtekening gezet onder de samenwerking binnen het op 15 december opgerichte consortium “Logistiek Verenigd”. Focus ligt op het creëren en versterken van de synergie tussen Maintenance en Service Logistiek. Alle betrokken partijen zijn ervan overtuigd dat beide (grote) werelden elkaar enorm kunnen versterken.

Op het programma staan onder meer een prijsvraag binnen het innovatiefonds, een jaarlijks gezamenlijk innovatie-event, een gezamenlijke website waar continue best practices zullen worden gedeeld én een gezamenlijk fysiek event op 24 november van dit jaar. In mei 2017 verschijnt een periodiek Vakblad Asset Management geheel in het teken van de synergie. Last, but not least, wordt in gezamenlijkheid een visie geformuleerd op basis van nader te onderzoeken kentallen en actualiteiten. Dat zal, samen met een duidelijke visie, worden vastgelegd in het “Visiedocument Maintenance meets Service Logistiek”.

logistiek-verenigd

De ondertekenaars zijn Marcel Morsing (Bestuurder) namens de NVDO, Ben Gräve van SLF, Jürgen Donders van VLM en Jasper de Graaf namens Topsector Logistiek (TKI Dinalog). De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud brengt met haar totale achterban kennis in op het gebied van Maintenance binnen Asset Management. Het Service Logistics Forum is een samenwerkingsverband van het bedrijfsleven en de universitaire wereld en brengt als zodanig die specifieke achterban en knowhow bij het nieuw gevormde consortium in. De Vereniging Logistiek Management participeert met haar vakgroep Service Logistiek. De Topsector Logistiek is vertegenwoordigd door TKI Dinalog en zorgt voor know how, middelen en expertise vanuit haar bestuurlijke kracht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jasper de Graaf (degraaf@dinalog.nl)

Geef de eerste reactie