Service Logistiek

Marconi: ontwikkeling van remote service logistieke control towers in de maritieme sector

In 1896 legde Guglielmo Marconi de basis voor draadloze telegrafie en daarmee werd radiocommunicatie op zee mogelijk. Vandaag de dag is communicatie met schepen vanzelfsprekend: informatie-uitwisseling tussen wal en schip en omgekeerd vindt nagenoeg continu plaats. De uitdaging voor de maritieme sector ligt nu vooral in het slim gebruiken van deze informatie in het aansturen van de service logistieke keten. Een consortium van kennisinstellingen en bedrijven startte onlangs het innovatieproject MARCONI (Maritime Remote Control Tower for Service Logistics Innovation), een cross-sector NWO-project met TKI Logistiek en TKI Maritiem.

Het MARCONI-project richt zich op het ontwikkelen van service logistieke control towers, in een maritieme setting, waarin meerdere ketenspelers participeren. Aan het project nemen vier kennisinstellingen (Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Twente, de Nederlandse Defensie Academie en Universiteit Maastricht) en zeven bedrijven (IHC, Boskalis, Damen, IHC, RH Marine, Thales en de Koninklijke Marine) deel. Gordian Logistic Experts neemt het projectmanagement voor haar rekening en is als valorisatiepartner de smeerolie tussen de wetenschap en praktijk, die vorm krijgt in real-life pilots.

In een eerste pilot wordt onderzoek gedaan naar de waarde van beslissingsondersteunende modellen voor het geïntegreerd plannen van vaarschema’s, het onderhoud van schepen en de benodigde resources. In een tweede pilot wordt onderzocht of en hoe het mogelijk is obsolescense issues op reserveonderdelen te voorkomen. Naast het ontwikkelen van modellen wordt een referentiekader ontworpen voor de samenwerking tussen de verschillende partijen in de keten, denk hierbij aan business rules, SLA’s, KPI’s etc. De inzichten uit de pilots en onderzoeken worden uiteindelijk samengebracht in een real-life demonstrator.

Daniel Stoyle, Senior Asset Manager bij IHC legt uit waarom deelname belangrijk is: “Samenwerking en het delen van informatie is cruciaal voor het leveren van snelle en effectieve service aan onze klanten. Traditionele benaderingen in de maritieme markten hebben op dit moment de overhand en limiteren het delen van informatie, wat een goede samenwerking tussen producent en klant belemmerd. Het Marconi-project creëert een platform waarin IHC openlijk kan samenwerken met zowel klanten als branchegenoten, haar oplossingen kan verbeteren en valideren binnen een op vertrouwen gebaseerd samenwerkingsprogramma.”

Wil je meer weten over de ontwikkelingen binnen dit project?
Kom dan naar op 27 juni naar het seminar ‘Digitaal onderhoud van schepen en inkoop van onderdelen’. Maarten Driessen van Gordian Logistic Experts is een van de sprekers en vertelt je meer over dit project. Kun je niet naar het seminar komen maar wil je wel meer informatie? Mail dan naar: m.driessen@gordian.nl

Geef de eerste reactie