Human Capital

Masterclass en netwerkbijeenkomst Arbeidsmarkt & Onderwijs

Op 3 december 2019 organiseerde Vijfsterren Logistiek (VSL) als eerste deze masterclass/Netwerkbijeenkomst i.s.m. Breda University of Applied Sciences (BUas), Logistics Community Brabant (LCB) en Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Dit zal zich jaarlijks bij toerbeurt in de 4 regio’s binnen Noord Brabant herhalen, deze eerste keer in het Logistics House in Oss. Hiermee wil VSL een langjarige Learning Community ontwikkelen waarin meerdere thema’s (stages, afstudeerders, onderzoeksopdrachten) gekoppeld kunnen worden aan de bedrijven in de regio’s.

Het thema van deze bijeenkomst was; “Geld verdienen aan studenten! Wat is het effect van inzet stagiaires & afstudeerders op uw bedrijfsresultaten?”. Waarom zou je als bedrijf stagiaires of afstudeerders inzetten, hoe doe je dat, wat kan je ze laten doen, hoe gaat de begeleiding, wat kost het aan tijd en wat levert het je uiteindelijk op ? En voor de studenten; wat kan jij bijdragen aan een bedrijf, wat leer je zelf, wat verwacht je van een bedrijf en hoe kom je aan een goede stage-/afstudeerplaats of onderzoeksopdracht. Al dit soort vragen kwamen tijdens deze bijeenkomst aan bod.

Maarten van Rijn – project manager en kerndocent logistiek BUas;
Maarten duidt vooral het belang aan van een goed match; het belangrijkste is dat je een student zoekt die bij jouw organisatie past, anders werkt het niet. En wat laat je zo’n student dan doen ? Binnen iedere organisatie zijn er de zogenaamde “jeukprojecten”, grote of kleine problemen, waarvan je niet altijd precies weet waar het fout loopt of dingen die steeds weer terug komen, maar je hebt geen tijd om ze aan te pakken. Juist dat zijn mooie opdrachten voor studenten; zij kunnen hier hun kennis en kunde inzetten, hun onderzoekend- en probleemoplossend vermogen gebruiken én het levert je vaak veel op als deze problemen opgelost worden. Bij een eerste stage kan je denken aan een klein “jeukproject”, bij een afstudeerproject kan het probleem complexer zijn. Hij presenteerde ook de LCB Trends and Thesis Monitor, waarmee inzichtelijk gemaakt wordt welke logistieke vraagstukken er leven in de markt en wat de inzet van een stagiair oplevert. Zorg wel dat er binnen de organisatie tijd en ruimte is voor de ontwikkeling van een student, laat ze vragen stellen en begeleid ze, maar vertel ze niet letterlijk wat ze moeten doen, laat ze zelf denken en coach ze in zelfstandigheid en probleem oplossen. Dit is uiteindelijk een win-win situatie; de student kan zijn talent laten zien én het levert echt iets op voor het bedrijf, dus bedrijf tevreden en student tevreden. Stage levert zo veel meer op dan het kost !

In de folder logistics BUas vindt je meer achtergrond informatie.

Brecht den Otter en Carlijn Kleinpenning – 3de jaars studenten BUas; beide nu bezig met eerste stage;
Brecht en Carlijn hebben allebei een passende stage gevonden, Brecht via actief berichten plaatsen/sturen via internet en Carlijn via persoonlijke connecties met een bedrijf, maar ze geven ook aan dat het soms best lastig kan zijn om een juist stagebedrijf te vinden. Ze vinden het belangrijk dat je als student echt nuttig bezig bent voor een bedrijf, dat je iets bijdraagt, en dat jouw stagerapport uiteindelijk niet onder in een la terecht komt. Ook leer je in een stage meer over jezelf, waar je interesses/talenten liggen, hoe je je profileert en hoe je voor jezelf opkomt. De begeleiding vanuit BUas en het bedrijf vinden ze voldoende, maar daar moet je wel goede afspraken over maken en het is per student verschillend hoeveel begeleiding er nodig is.

Daan Lauwers – alumnus BUas; nu business analyst Den Ouden en Bram Schouten; nu logistiek coördinator AMACOM – beide alumnus BUas;
Daan kon uit meerdere afstudeerbedrijven kiezen, en heeft uiteindelijk gekozen voor de leukste opdracht en een goed gevoel over de begeleiding. Zijn opdracht bij den Ouden was het in kaart brengen wat het bedrijf doet, en kijken hoe het efficiënter kan en er geld bespaard kan worden. Hij is binnen de organisatie met allerlei medewerkers in gesprek gegaan, zodat hij duidelijk inzichtelijk kon maken waar de knelpunten zitten en hoe je samen het proces kan verbeteren, een student kan hier soms ook net een andere blik op hebben. Zijn rapport is ook echt gebruikt, en Daan is nu aan de slag als business analyst bij den Ouden.

Bram is via via bij AMACOM terecht gekomen. Hij heeft juist niet voor een heel groot bedrijf gekozen, hoewel het bedrijf wel zaken doet met hele grote bedrijven, omdat hij het gevoel had hier meer te kunnen betekenen, en meer vrijheid zou hebben om zelf dingen te doen. Zijn onderzoek was gericht op strategische en tactische mogelijkheden in de supply chain, hij heeft het probleem geanalyseerd en gekeken waar de knelpunten zaten, waardoor de omzet nu groeit, doordat er beter kan worden ingespeeld op de wensen van de klant. Bram is nu werkzaam bij AMACOM als logistiek coördinator.

Janarthanan Karunkaran – Master of Science operations management & logistics TU Eindhoven – loopt stage bij van Berkel Logistics;
Janarthanan komt uit India en studeert sinds 2 jaar aan de TU in Eindhoven, sinds januari 2019 loopt hij stage bij van Berkel Logistics. Hij ontwikkelt daar dashboards voor werkzaamheden en analyses, om zo meer inzicht en duidelijkheid te krijgen, met als doel om tot een optimaal efficiënte vloot planning te komen. In principe is het volgens hem niet moeilijker voor een organisatie om internationale stagiairs te hebben, meer informatie hierover is te vinden op de website van NUFFIC .

Karlijn Lips – Fresh Brains coördinator LCB;
Logistics Community Brabant (LCB) brengt, Ondernemers, Onderwijs, Overheid en Onderzoek bij elkaar om samen te komen tot logistieke innovaties in Noord- Brabant voor vandaag en morgen. Karlijn vertelt dat LCB meer dan duizend innovatieve studenten (Fresh Brains) kan bieden, die ingezet kunnen worden om onderzoek en oplossingen te bieden voor een diversiteit aan vraagstukken binnen organisaties: stages-/ afstudeeropdrachten, pressure cooker/ kennisworkshops, project opdrachten (minor), PHD onderzoeken of commerciële opdrachten.

Als lid van LCB kan je; meewerken aan onderzoek, ontwikkeling en kennisdeling in de logistieke sector, kan je gebruikt maken van een online matching tool met Fresh Brains en heb je toegang tot het LCB kennis netwerk (gepland vanaf 2020), zijn faciliteiten partners (BUas, TiU, TU/e, NLDA) tot je beschikking via de Fresh Brains, kom je in contact met toekomstige arbeidskrachten en krijg je creatieve oplossingen, input en inzichten met een frisse blik.

Klik hier voor meer achtergrond informatie van LCB.

Michel van Dijk – van Berkel Logistics;
Michel herkent het hebben van kleine en grote “jeukproblemen” én ziet het belang van de inzet van studenten in een organisatie. Bij van Berkel zijn veel mogelijkheden voor studenten, van het enthousiast maken van basisschoolleerlingen voor het logistieke vak met excursies, tot meewerk- en onderzoekstages voor MBO/HBO/WO. De meerwaarde vinden zij dat; elke student een paar medewerkers mee neemt in zijn ontwikkeling, studenten (kritische) vragen stellen, studenten kunnen doen waar zij geen tijd voor hebben en studenten kunnen de organisatie vooruit helpen.

Het programma werd geleid en afgesloten door Berend Jan Schuring van Vijfsterren Logistiek, en na afloop was er mogelijkheid tot ontspannen netwerken bij een walking dinner.

Klik hier voor de hele presentatie.

Samengevat blijkt uit deze bijeenkomst dat het belangrijk is dat er goede stage/afstudeerplaatsen zijn voor studenten, en dat zowel de student als de organisatie/(MKB)bedrijf hier veel profijt van heeft. Het is soms nog wel lastig voor studenten en organisaties om elkaar te vinden, enerzijds is er behoefte aan een laagdrempeliger matching systeem, aan de andere kant mogen studenten ook wel uitgedaagd worden actief te zoeken en zich te presenteren. Er zijn al initiatieven voor online vindbaarheid, zoals de online matching tool van LCB en de pagina stages op de website van Vijfsterren Logistiek. En het is zeker nuttig om deze bijeenkomsten te organiseren waar organisaties en studenten/onderwijsinstellingen uit te regio contact kunnen maken.

Als aanvulling op het programma was SBB aanwezig met een stand met informatiemateriaal en relatiekennis, met deze boodschap: Studenten krijgen de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan. En bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben. Dat zijn de doelen van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). We erkennen en begeleiden de leerbedrijven waar studenten terechtkunnen voor een stage of leerbaan van goede kwaliteit. En we maken afspraken over wat de student moet weten en kunnen om een diploma te behalen, of bijvoorbeeld een mbo-certificaat voor leven lang ontwikkelen.Verder leveren we feiten en cijfers, zoals de kans op stage, leerbaan en werk of trends en ontwikkelingen in de sector. Tot slot adviseren we de minister van OCW over de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt.

Ook Holland Expat Center South was aanwezig met een stand. Dit initiatief is een samenwerkingsverband tussen een aantal Brabantse gemeentes, de Immigratie- en Nationalisatie Dienst (IND), Brainport Development en de provincie Noord-Brabant. Het doel van Holland Expat Center South is een naadloze integratie van expats in Brabant, ook op de arbeidsmarkt en in het onderwijs.

Deze bijeenkomst is mede mogelijk gemaakt door TKI Dinalog.

Geef de eerste reactie