Meer inzicht in een circulaire keten voor wijnflessen dankzij de MIT Innovatiemakelaarsregeling

Cantina alla Spina levert biologische wijnen in herbruikbare wijnflessen aan restaurants en consumenten. Het Nederlandse bedrijf wil een circulair systeem opzetten om de flessen in te zamelen en na reiniging opnieuw te gebruiken. Om inzicht te krijgen in de milieu-impact is een LCA quickscan uitgevoerd dankzij de MIT Innovatiemakelaarsregeling.

LCA quickscan
Voor de studie zijn drie soorten verpakkingen onderzocht: de gebruikelijke eenmalige fles, de herbruikbare fles van Cantina alla Spina en de bekende bag-in-box verpakking. Voor de vergelijking is uitgegaan van 750 ml wijn die van de Italiaanse wijnstreek Piemonte naar klanten in Nederland en Duitsland worden vervoerd in een van de drie verpakkingen. In de berekeningen is gekeken naar de gevolgen voor de opwarming van de aarde (CO₂-uitstoot), het watergebruik, schade voor de gezondheid en ecosystemen.

In de studie zijn vier scenario’s naast elkaar gelegd: levering aan restaurants en rechtstreeks aan consumenten, in zowel Duitsland als in Nederland. De herbruikbare fles verbruikt in alle scenario’s minder dan de helft water in vergelijking met de eenmalige fles en bag-in-box verpakking.  De CO₂-uitstoot van de herbruikbare fles is in alle gevallen aanzienlijk minder dan de eenmalige fles, zelfs als het inleverpercentage laag is. Voor de bag-in-box variant is de CO₂-uitstoot vergelijkbaar met die van de herbruikbare fles in drie van de vier scenario’s.

De uitgevoerde LCA quickscan heeft waardevolle inzichten opgeleverd voor Cantina alla Spina over de mogelijke impact en het juiste logistieke netwerk.

Allereerst hebben de LCA-resultaten een duidelijk beeld geschetst van de milieu-impact van verschillende logistieke benaderingen. Dit inzicht is van essentieel belang bij het communiceren van de milieuvoordelen naar potentiële klanten, waardoor Cantina alla Spina een overtuigende zakelijke pitch heeft. Bovendien helpen de resultaten in het aanvragen van eventuele nieuwe subsidies.

Noodzakelijke extra logistieke stappen
Een ander belangrijk resultaat van de analyse is het inzicht over de extra logistieke stappen die noodzakelijk zijn om het wijnflessensysteem circulair te maken. We weten nu dat de totale CO2-uitstoot van een circulair systeem, ondanks de extra stappen zoals transport en wassen, milieuvriendelijker is dan een eenmalig systeem. Door de CO2-uitstoot per stap te identificeren, heeft Cantina alla Spina nu de mogelijkheid om specifieke aandachtsgebieden binnen de supply chain te optimaliseren.

Diepgaand inzicht
Het advies dat voortvloeit uit de LCA en de vergelijking van verschillende scenario’s is van onschatbare waarde gebleken bij het opzetten van de meest geschikte supply chain. Dit advies omvat de keuze van de meest geschikte doelgroep, aanbevelingen over de benadering van de markt en het positioneren van Cantina alla Spina als een voortrekker in duurzaamheid en circulaire initiatieven.

 

Geef de eerste reactie