Cross Chain Collaboration Center (4C)

Minister Schultz van Haegen neemt Resultatenboek Topsector Logistiek in ontvangst

Op maandag 9 oktober heeft minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) het Resultatenboek van de Topsector Logistiek in ontvangst genomen. Het boek werd aangeboden door Aad Veenman, boegbeeld van de Topsector Logistiek, en live toegelicht door Liane Philipsen, European Sales Director bij Mainfreight, en René de Koning, de F-35 Industrial Logistic Lead Nederland/OneLogistics. Het gaat dit keer om een digitaal resultatenboek. Die nieuwe vorm is symbolisch voor de veranderingen die elkaar in de logistiek snel opvolgen. Analoog wordt digitaal. Massaal wordt persoonlijk. En persoonlijk is het resultatenboek dit jaar zeker.

In het resultatenboek is te is te zien wat er allemaal gebeurt in de Topsector door middel van gefilmde portretten. De wereld verandert snel en de Topsector geeft die verandering mede vorm. Digitalisering van onze economie en de benodigde aanpak van klimaatverandering hebben grote effecten op de logistiek. We zien in dit resultatenboek dat logistiek niet alleen gaat om fysiek vervoer, maar ook om de afwikkeling van financiële stromen: tijdige betaling zorgt voor werkkapitaal.

Ook de inspanningen binnen de Topsector om de opleidingen goed aan te laten sluiten op de werkvloer komen in beeld. In het bijzonder worden de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek en het programma Lean & Green uitgelicht. De stad en het klimaat verdienen een steeds nadrukkelijkere rol in de topsectoraanpak en dit resultatenboek toont wat er via deze projecten allemaal kan en gebeurt. U kunt het resultatenboek hier bekijken.

Minister Schultz is  enthousiast over het nieuwe resultatenboek: “Het is mooi om aan de hand van persoonlijke portretten van personen uit de logistiek te zien wat voor goede resultaten er binnen de Topsector zijn behaald.”

Aad Veenman licht de facts en figures toe: “Uit de cijfers blijkt dat er ook goede resultaten zijn geboekt op de in 2010 bepaalde Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s). Ketenregie-activiteiten dragen in 2014 al € 17,9 miljard bij aan het BBP in Nederland. Meer alw dan de  € 17,3 miljard die pas voor 2020 was geprognotiseerd. In 2015 zijn 30,2 miljoen vrachtwagenkilometers van de weggehaald. Dat is 36% van de voor 2020 voorspelde 85 miljoen vrachtwagenkilometers. Ook voor wat betreft CO2 reductie gaat het de goede kant op. In 2015 is 39.300 ton CO2 bespaard (53% van de voor 2020 bepaalde streefwaarde van 73.700 ton). Binnenkort verschijnen de nieuwe cijfers. Het eerste beeld daarvan is positief.  De groei van de bijdrage aan het BBP zet door tegen een lagere groei van het aantal werkenden. Dat betekent een hogere productiviteit. Ook het aantal wegkilometers en de CO2-uitstoot zijn verder gereduceerd.”

Liane Philipsen is vooral erg enthousiast over de bijdrage die ketensamenwerking levert aan meer duurzaamheid in de sector: “Ketensamenwerking is de volgende stap om supply chains productiever en responsiever te maken. Door verregaande ketensamenwerking gaat bijvoorbeeld de beladingsgraad omhoog en worden er dus minder lege kilometers gereden met aanzienlijke CO2-reductie tot gevolg.”

René de Koning memoreert nog even het recente succes rond de gunning aan Nederland van de logistiek voor de F-35: “Ik heb vanuit de Topsector Logistiek en met steun van o.a. de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken en Defensie de Nederlandse logistieke activiteiten gecoördineerd, opgezet en verkocht aan de belangrijkste Amerikaanse stakeholders van de F-35. Ik ben er enorm trots op dat we samen deze megaorder naar Nederland hebben gehaald. De positie van Nederland als distributieland wordt met deze order wederom bevestigd.”

Geef de eerste reactie