Service Logistiek

Ministerie van Economische Zaken daagt Postharvest Network uit

De Rijksoverheid heeft het vandaag gelanceerde Postharvest Network uitgedaagd om met concrete projecten een bijdrage te leveren aan het verminderen van de voedselverliezen. De Rijksoverheid draagt daar actief aan bij, ook financieel. Roald Lapperre, plaatsvervangend DG-AGRO: “De wereldbevolking stijgt tot 9 miljard mensen. Meer dan de helft van de mensen woont in steden en de boerenbevolking vergrijst. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen te eten krijgt? Dat is een enorme uitdaging. Daarbij komt nog dat soms wel 40% van de oogst in de keten verloren gaat. Het verminderen van deze voedselverliezen draagt bij aan het verminderen van het voedseltekort”.

Daarom hebben de ministeries van Economische Zaken en van Buitenlandse Zaken, samen met Wageningen University & research Centre en het bedrijfsleven het initiatief genomen om het Postharvest Network op te richten. Marcel Vernooij, MT-lid van de Directie Duurzame Economische Ontwikkeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken: “Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen hebben heel praktisch toepasbare kennis om de voedselverliezen te verminderen. Door het Postharvest Network willen we dat toegankelijker maken.”

Onder leiding van kwartiermaker Dirk ’t Hooft (voormalig directeur van Nederland Distributieland) is het Postharvest Network bezig met de eerste projecten in onder andere India, Mexico en Egypte. ’t Hooft: “Het Postharvest Network richt zich specifiek op het reduceren van voedselverliezen in de agrofoodketen. Door beter samen te werken in de keten, worden de voedselverliezen al verminderd. Op verzoek van SCA, een groot Indiaas logistiek bedrijf, heeft Dinalog samen met Wageningen UR via een workshop verkend waar knelpunten in de keten van tomaten en bananen liggen. Liesbeth Staps van Dinalog: “Bij de workshop werd met lokale boeren het perspectief van de hele keten beschouwd.

Zo’n aanpak is uniek in India en leidt tot nieuwe inzichten en doorbraken.” De partners in het Postharvest Network (zoals FME) gaan vervolgens bij hun aangesloten leden na of er een “aanbod” gedaan kan worden om de Indiase knelpunten te helpen oplossen. Herman de Boon, voorzitter van het Comité van Aanbeveling van het Postharvest Network: “Het netwerk gaat pas vliegen als er een gezonde business case aan ten grondslag ligt. Voordat je zover bent gaat er heel wat tijd en geld in zitten. Het is goed dat de overheid daar wat tegenover stelt. De uitdaging van het Rijk gaan we zeker beantwoorden”.

Geef de eerste reactie