Calls for proposals

MIT-regeling 2020 nu geopend

Op 7 april is de MIT-regeling 2020 opengesteld. De MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen. Dit jaar omvat de MIT-regeling de volgende instrumenten: kennisvouchers, haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten (klein en groot). De call voor R&D-samenwerkingsprojecten wordt opengesteld op 11 juni 2020.

Een kennisvoucher kan door een mkb-ondernemer worden ingeleverd bij een Nederlandse kennisinstelling voor het beantwoorden van een innovatievraag. Een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie, of uit een combinatie van een haalbaarheidsstudie (min. 60%) en experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek (max. 40%). Een R&D-samenwerkingsproject bestaat uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling of een combinatie hiervan, en wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal twee mkb-ondernemers.

Bij haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten kunnen eigen uren en/of externe kosten worden opgevoerd.

Zie ondersteuning voor meer informatie of neem contact op.

 

Geef de eerste reactie