Supply Chain Management

MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) binnenkort open

Op 19 mei 2015 wordt de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) 2015 geopend, waarmee het Ministerie van Economische Zaken en de Provincies gezamenlijk innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen stimuleren. Vanaf dat moment kunt u voorstellen indienen. De benodigde formulieren kunt u rond 6 mei op de website van RVO vinden.

Ondersteuningsinstrumenten zijn:
a)    Kennisvoucher (50%, max. € 3.750)(alleen landelijk).
Beantwoording van een eenvoudige kennisvraag door een publieke kennisinstelling.
Aan te vragen door een individueel bedrijf.

b)    Adviesproject (50%, max. € 10.000).
Financiering van externe loonkosten bij uitvoering van een innovatie-adviesproject.
Aan te vragen door een individueel bedrijf.

c)    Haalbaarheidsprojecten (max. 40%, max. € 50.000).
Uitvoering van een haalbaarheidsstudie, eventueel in combinatie met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling.
Aan te vragen door een individueel bedrijf.

d)    R&D samenwerkingsprojecten (max. 35%, € 50.000- € 200.000).
R&D samenwerkingsprojecten (max. 35%, € 200.000 – € 350.000)(alleen in regio Zuid-Holland).
Samenwerking in industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling.
Aan te vragen door minimaal twee bedrijven.

e)    Individuele R&D-projecten (alleen in regio Zuid).
Voorstellen kunt u zowel via regioloketten als via het landelijke eLoket bij RVO indienen (de regio wordt bepaald door de locatie waar uw bedrijf is gevestigd). De tool leidt u aan de hand van een aantal vragen (stroomschema) naar het juiste loket in de regio. Als u niet terecht kunt bij uw regio, dan kunt u uw aanvraag alsnog via het landelijke eLoket indienen. Regioloketten sluiten op 1 september 2015, het landelijke eLoket sluit op 15 september 2015.

Voorstellen voor R&D-samenwerkingsprojecten worden na sluiting van de regeling afgehandeld volgens het tenderprincipe. Voorstellen voor alle overige instrumenten worden direct afgehandeld volgens het first come, first served principe.

Meer informatie
Voor meer informatie zie: rvo.nl/subsidies-regelingen/mkb-innovatiestimulering-regio-en-topsectoren-mit

Of neem contact op met Coen de Lange (delange@dinalog.nl).

Geef de eerste reactie