Supply Chain Management

MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) is geopend

Op 19 mei is de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) 2015, waarmee het Ministerie van Economische Zaken en de Provincies gezamenlijk innovatie bij het midden- en kleinbedrijf (MKB) over regiogrenzen heen stimuleren, geopend. Bijgaande flyer geeft een beeld van de ondersteuningsmogelijkheden.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij het regioloket en bij het landelijke e-loket van RVO. Bij R&D-samenwerkingsprojecten geldt het tenderprincipe. Voorstellen hiervoor worden na sluiting van de regeling (15 september) in behandeling genomen. Bij alle overige instrumenten geldt wie het eerst komt die het eerst maalt. Dat betekent dat projectvoorstellen direct in behandeling worden genomen.

Wilt u meer gedetailleerde informatie over de MIT-regeling of wilt u uw projectvoorstel voor indiening toetsen, neem dan contact op met Coen de Lange (076-5315300, delange@dinalog.nl).

> Download flyer MIT-regeling

Geef de eerste reactie