Het doel van dit programma is om bouwlogistiek te verduurzamen en schoner te maken, onder meer door stikstof- en CO2-reductie te realiseren. Dit programma is onderdeel van het Kennis- en Innovatieprogramma Emissieloos Bouwen dat deel uitmaakt van de overkoepelende routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). In het uitvoeringsprogramma van de Topsector Logistiek werken bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen aan innovaties voor een concurrerende én emissieloze logistiek. Dit gebeurt door onderzoek, kennis- en toolontwikkeling en opschaling.

Binnen dit programma werken onderzoekers, overheid en het bedrijfsleven samen op de volgende onderwerpen:

1. EMISSIE FOOTPRINT, MODELLERING EN REDUCTIE

• Emissie footprint-model
• Impactscenario’s stadslogistiek en renovatiebouw
• Elektrificeren bouwketens
• Bouwplaats energielogistiek

2. DIGITALISERING EN KETENREGIE

• Ketenregie voor effectieve bouwlogistiek
• Data integratie en analyse voor bouwlogistieke planning
• Federatief basis data-uitwisseling BDI en industriedata
• Integratie circulair bouwen en nieuwe bouwconcepten

3. TOEPASSING EN OPSCHALING

• Uitrol opschaling inzet Bouwhubs
• Transitieprogramma inzet emissieloos bouwmaterieel
• Ontsluiting kennis en toepassing bouwlogistiek

De resultaten uit de onderzoeks- en innovatieprojecten worden in de komende jaren met een zo groot mogelijke impact op de reductie van stikstof en CO2 in de bouwlogistieke keten uitgerold. Daarnaast bieden deze een doorkijk naar potentiële reductie tot 2030.

Meer informatie of deelnemen?

In onze kennisbank is meer informatie over de projecten binnen dit aandachtsgebied te vinden. Wanneer u meer wil weten over het programma Mobiele Werktuigen en Bouwlogistiek (zie onderstaande link), of wanneer u interesse heeft in deelname aan een van onze projecten, neem dan contact op met de Topsector Logistiek via info@topsectorlogistiek.nl (onder vermelding van: Deelname Bouwlogistiek) of neem contact op met Niels Sneek, Programma Manager Bouwlogistiek via sneek@dinalog.nl