Datagedreven Logistiek

Moet het delen van data verplicht worden? Begin met overheidsdata

Prof.dr. Jos van Hillegersberg kwam bij de opening van de TKI Dinalog Innovatieconferentie Logistiek op 5 april met de prikkelende stelling: “Het delen van data delen moet verplicht worden”.
De deelnemers aan het congres waren het niet met elkaar eens. Ja, dat is nodig voor meer duurzaamheid. Neen, in data zit juist de concurrentiekracht van bedrijven.In een van de inspirerende sessies tijdens de TKI Dinalog Innovatieconferentie Logisitek bespraken onderzoekers vijf projecten met de integratie van verkeersdata in adaptieve goederenvervoerplanning: ITSLOG, FT Maas, Adaptation, ToGrip en Swarmport.

Goederenvervoer over de weg is een belangrijke pijler in distributieketens, zeker in een doorvoerland als Nederland.

Hier en in last-mile leveringen valt veel te winnen met slimme oplossingen en verbeterde modellen om (verkeers)drukte te voorspellen en logistieke efficiëntie te vergroten.

Human factor

De stap van modellering naar implementatie brengt uitdagingen en kansen met zich mee. De praktijk is weerbarstig. De data zijn er niet, of van onvoldoende kwaliteit, de IT-systemen praten niet met elkaar, de planners kunnen er nog niet mee omgaan en de ‘human factor’ achter het stuur ondersteunen we er niet echt mee. Kunnen we overigens de ‘gewonnen’ tijd in de keten er ook daadwerkelijk uit halen in het transport of bij de goederenontvangst?

Discussie was er ook over wat moet het delen van verkeersdata opleveren; vollere vrachtwagens, meer veiligheid, minder CO2, beter inzet van schaarse chauffeurs of minder files? Of, misschien wel allemaal?

Verkeers- en vervoersdata

Goederenvervoer kunnen we verduurzamen met informatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Verkeersmodellen kunnen helpen bij het bepalen van de locaties van bouwlogistieke hubs en kansen voor modal shift, CBS-data over goederenstromen kan transporteurs en platforms helpen meer balans te vinden in de stromen van en naar regio’s, verkeersdata kunnen helpen om de spits te mijden of niet in de buurt van scholen te komen. En, operationeel, kunnen actuele verkeersdata helpen bij dynamische planning en het betrouwbaar leveren aan klanten.

De vijf projecten tonen aan dat er potentie is voor duurzamer goederenvervoer met gebruik van publieke verkeersdata. Misschien wat het antwoord op de stelling ‘het delen van data delen moet verplicht worden’ wel: laten we beginnen met de overheidsdata. Maak die open en toegankelijk voor iedereen. Ze zijn per slot van rekening van ons allemaal.

Geef de eerste reactie