Deze pagina Verder lezen bestaat uit

  • Teksten die horen bij de video’s
  • Literatuur voor zelfstudie
  • Zie ook (aanvullende bronnen)
  • Aanvullend materiaal: game “Innoveren kun je leren”

Teksten die horen bij de video’s

Module 1

Module 2

Literatuur voor zelfstudie:

Dhondt, S., & Oeij, P., (red.) (2012). Sociale innovatie doe je zelf. Hoofddorp: TNO.

Steven Dhondt & Peter Oeij (2016), Gedeeld leiderschap als motor van sociale innovatie: Veranderen om te overleven. In: EVO , Logistics Yearbook 2017, pp. 17-25. https://www.slideshare.net/PeterOeij/dhondt-oeij-2016artevologisticsyearbook2017chapter2gedeeldleiderschap-71183962

Hootegem, G. van, Huys, R., Maes, G. (2014). Meten en Veranderen. Instrumenten bij het nieuwe organiseren. Leuven: ACCO.

Hootegem, G. van, Amelsvoort, P. van, Van Beek, G. & Huys, R. (2008). Anders organiseren & beter werken: handboek sociale innovatie en verandermanagement. Leuven: ACCO.

Kuipers., H., Amelsvoort, P. van, Kramer, E.-H. (2010). Het nieuwe organiseren – Alternatieven voor de bureaucratie, Acco Uitgeverij (herdruk verwacht 2017-2018).

Oeij, P., Dorenbosch, L., Klein Hesselink, J. en Vaas, F. (2010). Slimmer werken en sociale innovatie: Integrale organisatievernieuwing. Den Haag: Boom | Lemma.)

Totterdill, P., Dhondt, S., & Boermans, S. (2016). Uw gids naar Workplace Innovation. Zie: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/19187

Voor gevorderden:

Oeij, P., Žiauberytė-Jakštienė, R., Dhondt, S., Corral, A., Totterdill, P. and Preenen, P. (2015). Workplace Innovation in European Companies, Dublin: Eurofound.

Oeij, P.R.A., Rus, D. and Pot, F.D. (Eds.) (2017). Workplace Innovation: Theory, Research and Practice. Cham: Springer.

Sitter, L.U. de (1994). Synergetisch produceren. Van Gorcum, Assen 1994

Zie ook

Kennisbank Sociale Innovatie: http://www.kennisbanksocialeinnovatie.nl. Bevat diverse voorbeelden van sociale innovatie

Video Workplace Innovation – sociale innovatie – 5th Element , prof. Steven Dhondt. Zie: https://www.youtube.com/watch?v=MW0ZPcHT9WA

TKI Dinalog: TKI (Top consortium Kennis en Innovatie) is de samenwerking waarin Dinalog, TNO en NWO gezamenlijk optrekken in het aanjagen van innovatie in de logistiek. Zie:

https://www.dinalog.nl/over-ons/

https://www.dinalog.nl/themes/human-capital/

Aanvullend materiaal: game “Innoveren kun je leren”

Het spel Innoveren kun je leren  is een speciaal voor logistieke bedrijven gemaakte Game (bordspel). Daarmee kunnen medewerkers leren en ervaren wat het betekent om mee te werken aan innovatie en vernieuwing binnen het eigen bedrijf. Het is een rollenspel voor uitvoerende medewerkers. De leidinggevende van die medewerkers kan zo zijn/haar ondergeschikten laten ervaren wat meewerken aan innovatie is. Het spel wordt gespeeld door de medewerkers. De leidinggevende speelt zelf niet mee. Kies als spelleider iemand anders dan de direct leidinggevende. Na het spelen van het spel kunnen leidinggevende en medewerkers samen de ervaringen bespreken. Het spelen van het spel duurt ongeveer 60 minuten. Het spel en de uitleg kun je hier downloaden, waarna je de spelmaterialen kunt printen.

Terug naar hoofdpagina mooc | Module 1 | Module 2