Duurzaamheid

Naar weerbare supply chains in een circulaire economie

Om een dreigende grondstoffencrisis het hoofd te bieden, onze strategische autonomie van bepaalde materialen veilig te stellen en een dreigende klimaatcrisis af te wenden is een circulaire economie noodzakelijk. Supply chain professionals hebben een cruciale rol om deze ambitie om te zetten naar actie. Zij organiseren namelijk die materiaalstromen, managen mede het werkkapitaal van hun organisatie. Van nature denken supply chain professionals in actie en oplossingen en denken ook in termen van integratie en samenwerking. Tevens komt in het vak van supply chain managementstrategie en operatie bij elkaar.

Het is dus nu aan supply chain professionals om zich vol te werpen op het realiseren van circulaire supply chains. Dat betekent nieuwe taken en verantwoordelijkheden afspreken, kennis en vaardigheden ontwikkelen, netwerk optimaliseren, samenwerking met leveranciers opzetten, met klanten in gesprek gaan, technologie implementeren en prestatiemeting en -management aanpassen.

Hierover is onlangs een white paper van de Ellen MacArthur Foundation verschenen, mede opgesteld door onderzoekers uit het netwerk van TKI Dinalog. In het white paper delen supply chain professionals hun praktijkervaringen met het bouwen van circulaire supply chains. Ze ontwikkelen daarmee bovendien een gemeenschappelijke taal en geven richting aan de vele onderwerpen die voor circulaire supply chains van belang zijn. Dit heeft geleid tot vele inspirerende praktijkvoorbeelden van bedrijven zoals HP, CHEP, Flex-N-Gate, DS Smith en DSM Niaga. De voorbeelden laten zien hoe circulaire supply chains in staat zijn om de weerbaarheid te verhogen, kosten te verlagen en CO2-emissies te reduceren.

Bekijk ook dit filmpje om de inhoud snel tot je te nemen.

Neem contact op met Robert Ossevoort van TKI Dinalog of Dennis Vegter van Universiteit Twente/NHL Stenden om meer te weten te komen.

Geef de eerste reactie