Nationale Wetenschapsagenda opent twee NWA Calls

Recent zijn twee calls van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) geopend, namelijk voor de programmalijn Onderzoek op Routes door Consortia (ORC2022) en voor de Call kleine projecten. De deadline voor het indienen van initiatieven voor de ORC2022 is 1 februari 2022. Voor de Call kleine projecten wordt in januari een meer concrete uitvraag vanuit de Route Logistiek en Transport (Route 16) gedaan.

ORC2022

De programmalijn Onderzoek op Routes door Consortia (ORC) financiert onderzoeksprojecten van interdisciplinaire consortia waarin maatschappelijke partners – en vaak ook bedrijven – vertegenwoordigd zijn. Het aanvraagproces start met het indienen van initiatieven, een eerste toelichting op de onderzoeksvraag en de aankondiging van betrokken consortiumpartijen. De aangemelde initiatieven worden na de deadline online gepubliceerd en de aanvragers nemen deel aan matchmakingbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen geïnteresseerden zich bij het consortium voegen of kunnen deelnemers aan verschillende consortia elkaar ontmoeten en samengaan in een vooraanmelding. Het aanmelden van een initiatief sluit op 1 februari 2022.

ORC2022: NWO | Onderzoek op Routes door Consortia 2022 open voor initiatieven

Call Kleine Projecten 2022

Het routemanagement van elke NWA-route kan binnen deze call subsidie aanvragen voor maximaal 3 kleine projecten. Deze projecten richten zich op een vernieuwend idee, bevordering van benutting van bestaande kennis of synthese van bestaande kennis. Het project moet passen bij de kennisagenda, ambities en gamechangers van de route. Ook dienen er nieuwe en vernieuwende verbindingen te worden gelegd bijvoorbeeld tussen disciplines, organisaties en onderzoeksvelden.

In januari 2022 wordt iedereen in het netwerk benaderd om ideeën voor projecten in te dienen. Voor deze call leggen we de focus op multidisciplinair onderzoek dat bij voorkeur ook de verbinding legt met de geesteswetenschappen. Drie projecten vormen uiteindelijk deelprojecten van een project, waarbij de aanvraag door het Routemanagement bij de NWA wordt gedaan. Per route kan maximaal € 300.000 voor een project worden aangevraagd. Een project bestaat uit maximaal drie deelprojecten van elk minimaal €50.000 en maximaal €150.000. De maximale looptijd van het totale project is 2 jaar. Bij de selectie van de drie deelprojecten wordt het route-netwerk betrokken, in januari volgt hierover meer informatie.

NWO | Kleine projecten voor NWA-routes 21/22

 

Geef de eerste reactie